Stikkord: Politikk

Nyskolen trenger deg

Det er ikke lett å finne lokaler til en barne- og ungdomsskole i Oslo sentrum. Nåværende lokaler i Akersveien (ved St.Hanshaugen) er langt fra ideelle for skoledrift, og Nyskolen i Oslo skal om ikke lenge flytte til mer egnede lokaler i Østerdalsgata på Vålerenga. Det finnes ingen ledige skolelokaler i Oslo, og en omregulering av eiendom til skoledrift er…

SV-Nei til pedagogiske såvel som religiøse friskoler

På landsmøtet nylig vedtok SV at pedagogiske og religiøse skoler i privat regi bør avvikles på sikt. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier ifølge Dagbladet at dette ikke er et nei til Steinerskoler og andre pedagogiske alternativ, men at dette skal skje innenfor offentlige rammer: Regjeringens nåværende politikk ligger fast og alternativer skal være tillatt. Men det skal…

Bygdestrid om skole

I snart fem år har man i Kvam kommune kjempet om hvor ungdomsskolen skal ligge. Noe som tidligere var en liten overkommelig grøft mellom to bygder, har nå blitt til en dyp kløft. Det politiske miljøet har blitt til et topartisystem med ett parti i hver bygd.  Ilokalavisen hagler beskyldningene begge veier og på internett florerer ukvemsordene.  Det…

Tilpasset opplæring

Barn har ikke behov for, ønske om eller interesse av å lære det samme til samme tid. Vi mennesker er forskjellige – både som barn og voksne. Er det da tilpasset opplæring å undervise det samme stoffet for alle barna på samme alderstrinn samtidig? At det er organisasjonsmessig praktisk er en ting – men er…

OBS! Forjævligsering pågår!

Skoler i Halden skal dele på rektor.Styring og kontroll det viktigste for skolen?Forjævligsering er et stygt ord som 68-erne fant på når det skulle smøres tjukt. Men det var det ordet som kom da jeg leste meldingen om at i Halden har de funnet på at flere skoler skal ha rektor felles. Lærere og foreldre…

Brød og Sirkus i Bergen

Diskusjonen på Handelshøyskolen i Bergen den 11.januar ble litt annerledes enn lederen Knut Olsen hadde ventet. Opplegget var at privatskolene som minister Djupedal hadde stanset, skulle gå til angrep på hans opplegg. Jeg var med som angriper. Forsvarer av Djupedal skulle var en representant for Undervisningsforbundet. Da jeg støttet Djupedal og gikk inn for å…

Utvikling ovenfra eller nedenfra

Skjematisk kan skoleutvikling i Norge skildres på denne måten:Behovet for utvikling svever over vannene. De politiske partiene fanger opp tanker og idèer og annamer de som passer inn i sitt partis ideologi. Gjennom partiene når de fagkomitèene i Stortinget. Komitèen lager utredninger, stortingsmeldinger med forslag til endringer i skolen. Disse er selvfølgelig bygget på tankene…

Brev til politikere

Til Jens Stoltenberg, Stortingsrepresentant for OsloKristin Halvorsen, Stortingsrepresentant for OsloVidar Bjørnstad, skolepolitisk talsperson for D.N.A.Rolf Reikvam, leder komitèen for undervisning og forskning. Nyskolen i Oslo Statssekretæren Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet skriver i Aftenpostens morgennummer 14.februar om Nyskolen i Oslo. Han tar Nyskolens eksistens til inntekt for regjeringens nye friskolelov som tillater private skoler uten…

Idealister har tid til å vente

Slik kan vi oppsummere Mosses ord i en sending av tv-debatten «Brød og sirkus». Det er en slags ironi i at vi måtte få godkjennelsen til å starte Nyskolen i Oslo under en borgerlig regjering. Grunntankene bak vår skole er langt mer sosialistiske og nå må vi altså sørge for at venstresiden forstår at vi…