Stikkord: Mobbing

Vår Skole – Sett fra utsiden

Ennå er ikke skolen vår fullt utbygget.Det er ennå et stykke fram til at det store flertallet av barna våre har hatt all sin skolegang i en nyskole, og vi kan vurdere den etter det. Forløpig er mye av tid og krefter dreid seg om tilpasning av elever med erfaringer og rutiner fra andre skoler.Min…

Hovedfagsoppgave

En hovedfagsstudent ved ved Tromsø Universitet skriver en oppgave om MOBBING. Hun intervjuet meg på telefon for å vå vite om mobbing forekommer i Nyskolen. På grunnlag av en drøy times telefonsamtale hvor jeg blant annet henviste til litteratur, f.eks. Ola Stafengs bok om Den historiske konstruksjon av moderne ungdom og Aaron Falbels: Skolen eller…

Mobbing i Nyskolen

Som vi har varslet, vil vi ta inn etterhvert noe av de tankene som jeg og noen få andre har tenkt om den skolen vi så sterkt har arbeidet for i mange år. Alt som var lagret i nettavisen ble ved en misforståelse tatt vekk fra skjermen i det øyeblikk skolen ble en realitet. Det…

Kari Bu intervjuer Mosse i Vårt Land

Artikkel fra Vårt Land, august 2003 – Norge trenger en ny grunnskoleTrosser avslag, satser på den nye friskoleloven Av Kari Bu Denne uken fikk Mosse Jørgensen avslag på søknad om en ny friskole i Norge, kalt Nyskolen. Hun har ikke tenkt å gi seg, og i oktober kommer en ny friskolelov. – Først vil jeg…

Ja, den Olweus kan få sagt det

I Undervisningsforbundets blad i september skriver Mobbeprofessor Dan Olweus en opphisset kommentar til meldingen om at elever blir mobbet av lærere. De undersøkelsene som påstår det holder ikke vitenskapelige mål, sier han og underkjenner påstanden. Nei, men trengs det vitenskapelige mål? Alle som har gått på skole har opplevd at det overalt finnes lærere som…

Hvor lenge skal vi prøve og feile?

ING – ET EVIG SPØRSMÅL? I år er det store jubelåret – eller skal vi kalle det jammeråret da BÅDE KONGEN OG STATSMINISTEREN tok opp mobbing i nyttårstalene sine. Flott at vi fikk problemet servert fra høyeste hold. I årets løp har jeg skjenket de to velmenende, høye herrer en og annen tanke. De ble…

Den virkelige tragedien som ingen slår opp

Lillesøster Solfrid Den 14.april hadde avisen Vårt Land en stillferdig liten nekrolog. Livet føles så urettferdig, men hva er vel det sammenligna med ditt liv?Jeg kan føle på smerten du du led gjennom skoleårene. Smerten ved å være seg selv,smerten ved å strebe etter å bli godtatt, uten å bli det. Smerten ved å bygge…

Blir det neste fettsuging mot mobbing?

 i alle andre måneder bringer mediene mobbestoff også i april 2003.Denne gangen er det to store oppslag: Det ene er gutten som prøvde å klippe av tennene sine med en tang. Han ble hardt mobbet fordi fortennene var lange. Tennene ble skadd. Stort oppslag i avisene med statsminister og barneombud. Og så den obligatoriske forvirrede…

Ved pulten

Kåseri for NRK-program Presten Paulo Freire, som lærte fattigbønder i Brasil å lese, brukte uttrykket: Å være «begravd i sin egen virkelighet». Folk var så opptatt av hverdagens fortredeligheter at de billedlig sett aldri fikk reist seg over kanten av grøfta de arbeidet i for å se den virkeligheten de var omgitt av. Der hvor…