Stikkord: Elevinitiert læring

Selvorganisert læring

Barn i grupper er de beste til å organisere egen læring! Uten noen som helst innblanding fra lærere (men med god tilrettelegging) lærer barn bedre enn barn som følger tradisjonell undervisning. En forutsetning er tilgang til ressurser og informasjon. Professor ved Newcastle University, Sugata Mitra, har kommet frem til disse resultatene etter 5 års undersøkelser blant…

Informasjonsmøte Nyskolen i Bergen

En annerledes skole for dine barn. Et sted der de får være seg selv. Et sted der de får lyst til å lære. Et sted der alle bryr seg om hverandre. Hva er nyskolen?Nyskolen er et pedagogisk alternativ til dagens offentlige og private skoler i Norge. Den er basert på en tanke om at alle…

Pjotr forteller

Min venn Pjotr er en forløper for Nyskolen. Han bor for tiden i Nederland. Det har han gjort i mange år. Av og til får han hjemlengsel. Da ringer han til en av oss vennene i Norge. Når telefonen fra Pjotr kommer – da er det bare å finne en god stol og sette seg…

Skolen – et verksted for det nysgjerrige mennesket

Av: Petter Moen «Mennesket er av naturen nysgjerrig».Ordene er hentet fra Aristoteles’ to tusen år gamle metafysikk, og rommer et enormt pedagogisk program, nemlig dette at mennesker lærer konstant som en medfødt del av det å være i live. Det ser ikke ut som om skolen som kultur og organisasjon evner å gi rom for denne…