Stikkord: Ellen Key

Et Mobbeoffer

Ofret av Skolen – Reddet av Fenglset Dette er historien om katastrofen som kan ramme et barn når alle skolens onde makter slår til omkring det. For den norske skolen, ansett som relativt bra, rommer også onde makter som kan bli farlige fordi de ikke er synlige til hverdags. Mennesker i skolen opplever virkningene av…

En dag på Nyskolen

Dette blir ikke en beskrivelse av mine opplevelser på en dag i Nyskolen på Sorgenfri. Dem er jeg ennå ikke i stand til å beskrive – og slett ikke som et raskt innlegg på nettet.Det blir en overfladisk, overgripende oversikt om rommet mellom de store og små opplevelsene. Først noe som var overgripende viktig for…

Den ulykksalige skilsmissen

Følgende er klippet fra en nyutkommet – og viktig – bok der Mosse Jørgensen er medforfatter: Barnets århundre og Ellen Key. 8 nøkler til en låst tid.Red. Erik HauglundAkribeNorsk Form 2001 Da jeg begynte å studere pedagogikk, holdt instituttet til i en vanlig, gammeldags leilighet i Oslo. Alle studentene kjente hverandre. Etter studiene oppdaget jeg…

Aside

«Det stilleste lydigste barnet er det beste skolebarnet. Det mest upersonlige og fargeløse blir alltid mønster – slik blir verdibegrepene forvridd allerede i skolen. Jo mer kropp og sjel viser seg passive, lett-dresserte og mottakelige, jo bedre fra skolens synspunkt. Bråkmakerne – de trassige individuelle, de ensidig originale, blir i skolen alltid martyrer for sin virksomhetslyst, sin motsigelsesånd, sine «galskaper». Bare en slags lette og elskverdige, allment begavede naturer, kan gli gjennom skolen med en noenlunde bevart egenart og samtidig få gode karakterer i flid, oppførsel og i fagene»

Fra Ellen Keys bok «Barnets århundrede» (utkom i 1900)
Ny utgave 1997.

 


 

 

«Detaljreformer i den nåværende skolen betyr ingenting, dersom man ikke gjennom dem bevisst forbereder den store revolusjonen som river ned hele det nåværende systemet og ikke lar stein være tilbake på stein. En pedagogikkens syndflod med bare noen av de store pedagogene i arken.»

Fra Ellen Keys bok «Barnets århundrede» (utkom i 1900)
Ny utgave 1997.

 

 


 

 

«Ideal:
Å utvikle alle de impulser som menneskets styrke og verdighet beror på:
1. Valgets frihet og farer
2. Egenviljens rett og ansvar
3. Det selvstendige forsøkets vilkår og oppgave»

Fra Ellen Keys bok «Barnets århundrede» (utkom i 1900)
Ny utgave 1997.

 

 


 

 

«Harmonisk utdannelse innebærer harmoni med individets egne muligheter, men ikke harmoni med pedagogikkens resepter.»

Fra Ellen Keys bok «Barnets århundrede» (utkom i 1900)
Ny utgave 1997.

 

 


 

 

«I min drømmeskole er det valgfrihet i alle fag.
Skolen har dem som en meny, men ingen påtvinges dem.»

Fra Ellen Keys bok «Barnets århundrede» (utkom i 1900)
Ny utgave 1997.

 

 


 

 

«Barnas kunnskapstørst, selvvirksomhet og iakttagelsesevne som det fører med seg, er etter skoleårene som regel forsvunnet uten å være omsatt i innsikter eller interesse.»

Fra Ellen Keys bok «Barnets århundrede» (utkom i 1900)
Ny utgave 1997.
(Det står i kapitlet som heter «Sjelemordene i skolen».)

 

 


 

 

«När ett lands ungdom står utan idealer – då upplefva vi et sekelslut, hvar enn siffran faller inom århundradet. Men när en ungdom står med känslan af att äga stora uppgifter – då börjar ett århundrade.»

Ellen Key i skriftet «Individualism och socialism. Några tankar om de få och de många» Kapitlet «Ungdomen och den sociala frågan»
Stockholm i april 1895