Hvem er vi?

Forum Ny Skole

er en bevegelse av mennesker som er opptatt av skole og utdanning.
Vi har kontor i Oslo, men har medlemmer over hele landet.
Vi arbeider for å opprette skoler som skal bidra til å fornye den norske grunnskolen.
Vi går ut fra at alle mennesker er født med lærelyst og vitebegjær, og vil skape skoler som bevarer disse verdiene.
Derved vil vi motarbeide den store misforståelsen at barn ikke har lyst til å lære.

 

Grunnleggende tanker

Vi vil lage en skole for barn, sammen med barn og ikke bestemme over hodet på dem.

Vi vil skape et stimulerende miljø som gjør det mulig å videreutvikle egenskaper som: nysgjerrighet,kritisk sans, aktivitet,eksperimentslyst, et miljø som står og faller med tilliten mellom barn og voksne.

Skolen skal gjøre barnet bevisst om sine evner og egenskaper. Det skal ha frihet til å bruke seg selv til noe som interesserer det og i samvær med andre mennesker.

Barna skal selv bestemme HVA de vil lære,NÅR og HVORDAN de skal lære det.
Skolen kal være et godt sted å være hvor man kan lære.

Lærerens oppgave er å være en del av et stimulerende og inspirerende miljø. Han skal hjelpe barna med å realisere sine valg, ikke velge for dem.

 

Rammebeslutninger

Skolen har ikke klasser eller faste grupper. Arbeidet foregår på tvers av aldersgrupper og etter interesser.

Det enkelte barn har rett og plikt til å administrere sin egen skoletid.

Lærerne har plikt til å hjelpe barna i overensstemmelse med deres utviklingstrinn.

Det legges størst vekt på den enkeltes personlige og sosiale utvikling

Skolen gir undervisning i ferdighetsfag,orienteringsfag,praktiske/musiske fag.

Skolen er barnas samfunn. Der kan de oppleve og erfare hvordan man innretter et menneskeverdig samfunn hvor alle er likeverdige, og der de kan ha innflytelse på samfunnet og forandre det.

Skolemøtet (barn,lærere og andre på skolen) er høyeste myndighet for det daglige livet på skolen. Der kan alle problemer bli tatt opp,og det kan tas bestemmelser om alle forhold som angår fellesskapet.

 

 Se også: