Stikkord: Jenaplan

Tilbakemelding til en leser

Vi er ikke bortskjemte med stor pågang fra våre lesere her i Forum Ny Skole. Men en gang innimellom er det en våken person der ute som viser interesse for våre ideer og vårt arbeid. Da kjennes det godt å prøve å gi noen svar på de spørsmålene man fikk. Vår skoleide baserer seg hovedsaklig…

Folkemøtetalen

KJÆRE VENNER Dette begynner med et skriftsord. Ikke fra DEN GAMLE BOKEN, men en annen viktig bok: En svensk skolutredning: «Det är människornas bristande förmåga att leva och arbeta tilsammans, som är vår tids stora problem – icke att uppnå ständigt nya och större intellektuella prestationer» Intet ondt om de intellektuelle prestasjoner, men for eksempel:Et…

Departementet tar Nyskolen på alvor

La oss ta det viktigste først: Da må vi tilbake til den loven om private skoler som hadde eksistert i mange år. Etter den kunne man få tilskudd til private skoler hvis man ville ha en skole ut fra et spesielt RELIGIØST LIVSSYN. Eksempel er Steinerskoler som bygger på en trosretning: antroposofien. Man kunne også…

Utvikling ovenfra eller nedenfra

Skjematisk kan skoleutvikling i Norge skildres på denne måten:Behovet for utvikling svever over vannene. De politiske partiene fanger opp tanker og idèer og annamer de som passer inn i sitt partis ideologi. Gjennom partiene når de fagkomitèene i Stortinget. Komitèen lager utredninger, stortingsmeldinger med forslag til endringer i skolen. Disse er selvfølgelig bygget på tankene…

Rapport fra et besøk

HARTMUT DRAEGER fra Berlin var her i hele påsken og litt til. Han besøkte vår skole i to dager og møtte noen av foreldrene.Han hadde også et møte med Ola Stafseng, han som skrev doktorgraden sin om blant annet skoleutvikling i norden fra 1800 og som vi bygger på. Hartmut og jeg hadde tre lange…

Påskevisitt fra kontinentet

Vår venn Hartmut Draeger vil som før fortalt, tilbringe påsken i Oslo.Han blir her fra og med fredag 7.april til og med onsdag 19. april. Han får altså bare en dag til å besøke Nyskolen. Han skal bo på Danvik Folkehøyskole i Drammen, og jeg er ikke helt klar over hva han ellers vil oppleve…

Brev til politikere

Til Jens Stoltenberg, Stortingsrepresentant for OsloKristin Halvorsen, Stortingsrepresentant for OsloVidar Bjørnstad, skolepolitisk talsperson for D.N.A.Rolf Reikvam, leder komitèen for undervisning og forskning. Nyskolen i Oslo Statssekretæren Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet skriver i Aftenpostens morgennummer 14.februar om Nyskolen i Oslo. Han tar Nyskolens eksistens til inntekt for regjeringens nye friskolelov som tillater private skoler uten…

Kunsten å starte en Nyskole (Del 4)

Som sagt, mye er annerledes når det gjelder å få i gang skoler nå som vi eksisterer i virkeligheten. Men det er nok å ta fatt på. Hele tiden er det viktig å finne ut om folk som strømmer til, begriper kjernen i i vår skoleidè. Konkret er det et enkelt «reisverk» i tre deler.…

Kunsten å starte en Nyskole (Del 2)

Sist fortalte jeg om de første litt famlende forsøk på å samle grupper av mennesker for å gå sammen om arbeidet med en ny skole. Famlingen førte til minst to havarier, det første på grunn av at vi ikke klarte å organisere en flyvende start og fordi tidene var løpt fra den noe ensidige opptattheten…