Posts Tagged ‘ Sitater ’

Om Karakterer

Av
01/01-2001

I skolen har karakterer vært brukt som redskap for sammenligning. Jeg er en sterk motstander av karakterer i grunnskolen. I en obligatorisk skole har vi ikke lov til å tvinge elevene til å delta i daglige konkurranser, der vi vet at det er noen som alltid vinner og andre som alltid taper. Det skjer...
Les mer »

Sitater

Av
01/01-2000

Et barn har hundre språk, men blir fratatt nittini.Skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen.De tvinger en til å tenke uten kropp og handle uten hode.Leken og arbeidet, virkeligheten og fantasien, vitenskapen og fantasteriet,det indre og det ytre blir gjort til hverandres motsetninger. Loris Malaguzzi «Vi lar oss trekke inn i diskusjoner om detaljer...
Les mer »

Sitater: Niels Chr. Geelmuyden

Av
01/01-2000

Niels Chr. Geelmuyden i artikkel «Flinkhetens forbannelse» i Prosa nr. 299 «Det er kommet meg for øre at man nå for tiden må ha høyere snittkarakter for å bli journalist enn for å bli lege. Bare flinkhetens pliktoppfyllende stratum av fremskredne strebere innvilges opptak. Mennesker som alltid har gjort hva som forventes, så uklanderlig...
Les mer »

Det stilleste lydigste barnet er det beste skolebarnet. Det mest upersonlige og fargeløse blir alltid mønster – slik blir verdibegrepene forvridd allerede i skolen.          Ellen Keys
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig