Stikkord: Motivasjon

Ånden og materien

En gammel mann fortalte om barndommen sin på en gård i Nord-Norge: Skole var det annen hver dag og så fortalte han om «den andre dagen». «Den andre dagen» er gjort til et begrep i våre dager – hva gjorde ungene på alle » de andre dagene» som var skoleløse? Den gamle mann fortalte om…

Foreldremøte med tema

Temaet var motivasjon. Den gamle professoren var ekspert på motivasjon, må vite. Han var kommet for å undervise oss om emnet.Vi unge som hørte på ham, satt med åpne sanser. Vi var alle klar over at på en skole med elever som selv skal bestemme når de vil lære, hva de vil lære og hvordan…

En skole for ungdom?

40 prosent av 9. klassingene opplever skolen som lite interessant, og 53 prosent mener de ikke blir tatt med på avgjørelser som gjelder metoder i undervisningen. Kjedsommelighet og avmakt er ungdommenes egen beskrivelse av skolen. Selv om tallene er alarmerende, er de langt fra overraskende. Hva kan vi ellers forvente når ungdomsskolen styres ovenfra og…