Stikkord: Nyskolen

Vår Skole – Sett fra utsiden

Ennå er ikke skolen vår fullt utbygget.Det er ennå et stykke fram til at det store flertallet av barna våre har hatt all sin skolegang i en nyskole, og vi kan vurdere den etter det. Forløpig er mye av tid og krefter dreid seg om tilpasning av elever med erfaringer og rutiner fra andre skoler.Min…

For og I!

En lærerstudent i første året på lærerskole ville skrive en oppgave om Nyskolen. Han henvendte seg til meg, hadde lest om oss, og kom til intervju. Det ble en meget lang samtale. Så ba jeg ham besøke skolen. Han så gjorde og ble meget godt mottatt. Han så seg om en dag og fikk dertil…

Folkemøtet som ble til «Folkemøtet»

Dessverre – det vi kalte et folkemøte – ble ikke noe folkemøte. Det var omtrent 30 mennesker som hadde møtt opp. Hva som har skjedd etter vår dyre annonse, etter varsel til foreldresøkere , etter pressemelding, vet vi ikke. En forklaring er dårlig tidsberegning* – en annen er, som noen mener, at tiden er slutt…

Departementet tar Nyskolen på alvor

La oss ta det viktigste først: Da må vi tilbake til den loven om private skoler som hadde eksistert i mange år. Etter den kunne man få tilskudd til private skoler hvis man ville ha en skole ut fra et spesielt RELIGIØST LIVSSYN. Eksempel er Steinerskoler som bygger på en trosretning: antroposofien. Man kunne også…

Stor nyhet: Regjeringen tar Nyskolen på alvor

Vi kan formere oss. Kunnskapsdepartementet har holdt sitt løfte: De har laget et utkast til ny lov om private skoler. Det er et såkalt «høringsutkast» Det vil si at alle som blir berørt av den nye loven skal få høve til å uttale seg om forslaget. Mye kan skje før det blir til gjeldende lov.…

Revolusjonens røst kommer nedenfra

I gamle dager kalte vi det for en Styrelse når forholdene la seg til rette for å oppfylle våre håp. Nå kaller vi det for tilfeldighet. Uansett hva vi kaller det: Det er nyttig å holde sansene åpne når det møter oss. Styrelse 1.Ungdommen rokker ved systemet: lærerværelset forsvinner I 1966 satte tre meget unge…

Brutalisme og Ballonger

en 21. august – Nyskolen åpner i nye lokaler: Det første inntrykket: Et tøft næringsbygg med digre rør i taket – antaglig luftekanaler. Arkitekter kaller den stilarten for brutalisme – ut fra teorien om at realitetene ikke skal gjemmes bort, men vises åpenlyst. Her var brutalismen blandet med en annen stilart, foreløpig uten navn. For…

Utvikling ovenfra eller nedenfra

Skjematisk kan skoleutvikling i Norge skildres på denne måten:Behovet for utvikling svever over vannene. De politiske partiene fanger opp tanker og idèer og annamer de som passer inn i sitt partis ideologi. Gjennom partiene når de fagkomitèene i Stortinget. Komitèen lager utredninger, stortingsmeldinger med forslag til endringer i skolen. Disse er selvfølgelig bygget på tankene…

Lokaler til Nyskolen i Oslo

Det er stor usikkerhet omkring hvor Nyskolen i Oslo skal bo fra høsten 2006. Derfor er det satt ned en arbeidsguppe ved skolen som ser etter potensielle lokaler. Vi tar gjerne imot tips til ledige steder og leter først og fremst etter noe ganske sentralt i Oslo. Produksjonslokaler kan være svært velegnet siden vi da…