Lokaler til Nyskolen i Oslo

villasorgenfri

Det er stor usikkerhet omkring hvor Nyskolen i Oslo skal bo fra høsten 2006. Derfor er det satt ned en arbeidsguppe ved skolen som ser etter potensielle lokaler. Vi tar gjerne imot tips til ledige steder og leter først og fremst etter noe ganske sentralt i Oslo. Produksjonslokaler kan være svært velegnet siden vi da kan skape rommene våre etter behovene som endrer seg i løpet av året.