Rapport fra et besøk

HARTMUT DRAEGER fra Berlin var her i hele påsken og litt til. Han besøkte vår skole i to dager og møtte noen av foreldrene.Han hadde også et møte med Ola Stafseng, han som skrev doktorgraden sin om blant annet skoleutvikling i norden fra 1800 og som vi bygger på. Hartmut og jeg hadde tre lange og grundige samtaler om våre skoler.

Det var påske og stille dager og det var fint å oppleve lange, gode samtaler som jeg tror begge parter hadde nytte og glede av. Det er altfor sjelden at jeg opplever en sånn fordypelse i et emne.

Besøket i Norge skal blant annet danne basis for en meget lang artikkel om vår skole og om de grunnleggende prinsippene. Hartmut Draeger selv er redaktør for tidsskriftet «Kinderleben» der artikkelen skal komme- et tidsskrift for Jenaplanpedagogik i Tyskland. Han er selv teolog og lærer i en Jenaplanskole i Berlin, og har stor oversikt og innsikt i emnet.

Våre samtaler kom til å handle om likheter og forskjeller mellom de tyske Jenplanskolene og våre skoler. Vi oppdaget at det er store forskjeller. Større enn vi trodde. Det som ligner mest er den aldersblandede undervisning. Søskengrupper i vår form har de ikke i Tyskland og heller ikke noe særlig utviklet skoledemokrati. For dem er begrepet Stammgruppe en aldersblandet læringsgruppe.

Vi kom til at han skulle kalle sin artikkel «En skandinavisk utgave av Jenaplanskolen ?» med stor vekt på spørsmålstegnet. Jeg tror innerst inne at vi ER en skandinavisk utgave av Jenaplantenkningen. Når jeg leser om deres pedagogiske ideer, er de til å kjenne igjen. Spørmålet blir om vi kan utvikle våre skoler gjennom felles erfaringer, eller om vi egentlig går hver vår vei.