Bli med!

Bli medlem i Forum Ny Skole!

Jo flere vi er, jo større mulighet har vi til å påvirke den norske skolehverdagen i en fornuftig retning.

Bli medlem i Forum Ny Skole, og hjelp våre barn til en bedre hverdag og framtid!   Og dermed også til en bedre verden: for vi må ikke glemme at dagens barn er framtidens voksne…

 

Medlemskap koster 100,- for et år. Betal inn til:Happy_Children

Forum Ny Skole
Magnus Barfots gate 13
0273 OSLO

Kontonummer:  0534 30 93960

Husk  å oppgi mailadresse og/eller postadresse slik at vi kan nå deg!