Stikkord: Sorgenfri

Revolusjonens røst kommer nedenfra

I gamle dager kalte vi det for en Styrelse når forholdene la seg til rette for å oppfylle våre håp. Nå kaller vi det for tilfeldighet. Uansett hva vi kaller det: Det er nyttig å holde sansene åpne når det møter oss. Styrelse 1.Ungdommen rokker ved systemet: lærerværelset forsvinner I 1966 satte tre meget unge…

Ånden og materien

En gammel mann fortalte om barndommen sin på en gård i Nord-Norge: Skole var det annen hver dag og så fortalte han om «den andre dagen». «Den andre dagen» er gjort til et begrep i våre dager – hva gjorde ungene på alle » de andre dagene» som var skoleløse? Den gamle mann fortalte om…