Stikkord: Aaron Falbel

Hovedfagsoppgave

En hovedfagsstudent ved ved Tromsø Universitet skriver en oppgave om MOBBING. Hun intervjuet meg på telefon for å vå vite om mobbing forekommer i Nyskolen. På grunnlag av en drøy times telefonsamtale hvor jeg blant annet henviste til litteratur, f.eks. Ola Stafengs bok om Den historiske konstruksjon av moderne ungdom og Aaron Falbels: Skolen eller…

Kunsten å starte en Nyskole (Del 3)

Sist skrev jeg innstendig om å starte med en liten gruppe og finne ut om man virkelig har et felles utgangspunkt. Det gjør man jo best ved å studere Nyskolens teoretiske og praktiske opphav og diskutere det grundig. Hvis ikke denne plattformen er i orden, vil gruppen snart gå i oppløsning og bør oppløses jo…

Kunsten å starte en Nyskole (Del 2)

Sist fortalte jeg om de første litt famlende forsøk på å samle grupper av mennesker for å gå sammen om arbeidet med en ny skole. Famlingen førte til minst to havarier, det første på grunn av at vi ikke klarte å organisere en flyvende start og fordi tidene var løpt fra den noe ensidige opptattheten…

Den klasseløse skolen

Denne artikkelen sto som kronikk i Dagbladet onsdag 25. oktober 2000: Hvorfor nivådeling i matematikkundervisningen når problemet stikker dypere? spør pedagog Mosse Jørgensen i denne kronikken, som kommenterer matematikklærer Birger Paulsens kronikk 11.10. Mosse Jørgensen, som i sin tid var med å starte Forsøksgymnaset og nå leder organisasjonen Forum Ny Skole, argumenterer for at klasseskillet…

Påbygd fragment om den klasseløse skolen

I første nummer av «I Skolen» for i år tar Randi Aas og Tormod Kristoffer Carlsen opp tanker fra en kronikk jeg hadde i Dagbladet 25. oktober i fjor. Dette gir anledning til et nyttig og nødvendig ordskifte om hvordan vi kan gi all ungdom lik rett til opplæring opp til sitt maksimale evne- og interessenivå uten…

Aaron Falbel: Skolen eller Livet!

Å leve og å elske En bok om frihet, varme og vennskap i barns liv. Denne anmeldelsen er ment å gi en vurdering av boka, men er også basert på mange besøk på skolen gjennom mange år, og på nært vennskap med mange av skolens mennesker. Men derfor kan jeg også stå for at boken…