Stikkord: Aldersblanding

Den klasseløse skolen

Denne artikkelen sto som kronikk i Dagbladet onsdag 25. oktober 2000: Hvorfor nivådeling i matematikkundervisningen når problemet stikker dypere? spør pedagog Mosse Jørgensen i denne kronikken, som kommenterer matematikklærer Birger Paulsens kronikk 11.10. Mosse Jørgensen, som i sin tid var med å starte Forsøksgymnaset og nå leder organisasjonen Forum Ny Skole, argumenterer for at klasseskillet…

Den store Tysklandsreisen

ire dager i Tyskland fikk oss nesten til å glemme morsmålet vårt. Derfor sier jeg nå «Wenn jemand ein Reise tut, dann kann man etwas erzählen». Det betyr omtrent: Den som reiser, har noe å fortelle. Jeg har noe å fortelle. Grundschule En pedagogisk metode som kan kalles «undersøkelser», går ut på at man drar…

Når skoleordene binder og blinder

Av Nils Kristian Skarpeteig Jeg viser til interessante skoleartikler i Vårt Land av Gunnar Breivik og Mosse Jørgensen. Flere tegn i tida tyder på at Norge står ved inngangen til et tidsskille når det gjelder praktiske institusjoner rundt barn og unges sosialisering og læring. Men for all del: det er langt fram. Langt. En måte å…

Skolen – et verksted for det nysgjerrige mennesket

Av: Petter Moen «Mennesket er av naturen nysgjerrig».Ordene er hentet fra Aristoteles’ to tusen år gamle metafysikk, og rommer et enormt pedagogisk program, nemlig dette at mennesker lærer konstant som en medfødt del av det å være i live. Det ser ikke ut som om skolen som kultur og organisasjon evner å gi rom for denne…

Pedagogiske begrepsforvirringer

Vi forveksler begrepene «læring» med «undervisning», sier Per Dalin i sin meget oppklarende artikkel i Aftenposten den 6. april. Den forvekslingen har alvorlige konsekvenser for barna våre. «Vitebegjærlige, oppfinnsomme, nysgjerrige seksåringer som allerede er mestere i å lære, møter et system som er opptatt av å formidle fremfor å foredle» fordi det «forveksler læring med…