Mosse Jørgensen

Om den bakvendte historieundervisning

 

Hvorfor lærer vi historie?
Svar: For å forstå det som skjer akkurat nå.
Hva skjer akkurat nå? Det foregår en diskusjon om pensjoner. Den vil vare lenge og avisene kommer til å skrive om den.
TV vil ta det opp i nyheter og diskusjoner.
Begreper som skal forklares?
Hva er pensjon
Hva er en velferdsstat
Hvem betaler skolen
Helsevesenet
Hva er LO?
osv…

Kjære lesere

Noen av dere har kanskje merket seg at vi stadig ønsker god sommer på webben vår.Man kan aldri for ofte ønske andre og seg selv en god sommer. Men på sånne nettgreier er det rene dødsannonsen. Man slår opp og tenker sitt. Og det man tenker, er at ja-ja deT var deT! Nå har de…

Vår Skole – Sett fra utsiden

Ennå er ikke skolen vår fullt utbygget.Det er ennå et stykke fram til at det store flertallet av barna våre har hatt all sin skolegang i en nyskole, og vi kan vurdere den etter det. Forløpig er mye av tid og krefter dreid seg om tilpasning av elever med erfaringer og rutiner fra andre skoler.Min…

Reportasje fra Nasses utbæring

SØNDAG 6. MAI 2007 Av alt det rare jeg er medlem av, er VAN noe av det rareste. VAN står for Venn av Nøff og ledes av Trygve Andersen,Ingvild Aultun og Harald Lunde. Van er ikke en demokratisk forening, men en eneveldig forening styrt med fast hånd Foreningens formål er: 1. Inspirere hverandre til fortsatt…

Møte med leseren

Tirsdag 17. april 2007 snakket jeg for første gang med en leser. Etter ca. 10 års drift av denne nettsiden dukket LESEREN opp. Det kom en mail fra Tromsø med en etterfølgende telefonsamtale. Den var fra en sosiologistudent som trengte litt informasjon til sin hovedoppgave i Sosiologi. Hun arbeider med begrepet mobbing og ville vite…

Barn filosoferer

Isak og jeg står og venter på pappa som skal hente oss med bilen. Om litt setter Isak to ivrige blå øyne rett på meg og sier: «Du er så gammel at du dør snart. Da blir du mindre og mindre og så blir du helt borte.» Dette var innledningen til en kort og saklig…

Læreren som elsket å undervise

Mosse anmelder en bok av Kaare Skagen I mitt lange liv har jeg truffet svært mange lærere som sier at de elsker å undervise. De fleste av dem går ut fra at de dermed er glitrende forelesere. Erfaringer har lært meg at det ligger ingen automatikk i at denne kjærligheten til å undervise møter gjengjeld…

Hovedfagsoppgave

En hovedfagsstudent ved ved Tromsø Universitet skriver en oppgave om MOBBING. Hun intervjuet meg på telefon for å vå vite om mobbing forekommer i Nyskolen. På grunnlag av en drøy times telefonsamtale hvor jeg blant annet henviste til litteratur, f.eks. Ola Stafengs bok om Den historiske konstruksjon av moderne ungdom og Aaron Falbels: Skolen eller…

For og I!

En lærerstudent i første året på lærerskole ville skrive en oppgave om Nyskolen. Han henvendte seg til meg, hadde lest om oss, og kom til intervju. Det ble en meget lang samtale. Så ba jeg ham besøke skolen. Han så gjorde og ble meget godt mottatt. Han så seg om en dag og fikk dertil…