Om den bakvendte historieundervisning

the-history-bookHvorfor lærer vi historie?
Svar: For å forstå det som skjer akkurat nå.

Hva skjer akkurat nå . Det foregår en diskusjon om pensjoner. Den vil vare lenge og avisene kommer til å skrive om den.
TV vil ta det opp i nyheter og diskusjoner.
Begreper som skal forklares?
Hva er pensjon
Hva er en velferdsstat
Hvem betaler skolen
Helsevesenet
Hva er LO
Og så videre ——— avpasses etter gruppas modenhet.

Hvor lenge har vi hatt syketrygd? alderstrygd?
Hadde dine oldeforeldre syketrygd?
Hvem var mest for trygdene,
Hvem var mest imot.

Nå er vi inne på historiepensum – og dertil det som skjer akkurat nå.Vi kommer også en naturlig vei til samfiunnskunnskap om Storting etc.
Dagens medier, inklusive avisene er våre første lærebøker.

Hva skjer også akkurat nå. Den amerikanske ambassaden har fått tomt til ny og tryggere ambassadebygning. Tomta er en del av et firliuftsområde og beboerne i området vil beholde området sitt.

Dertil bygges det masse nye barnehager. Hvorfor er det fler som trenger barnehageplass nå enn da din mor og far var små?

Altså: Mange veier og stier fører til fortiden. Og bare når vi forstår den, kan vi forstå det som skjer akkurat nå.

Vi må baklengs inn i fortiden. Men vi må etterhvert langt langt tilbake for å forstå.

KAN HENDE BLIR BARN TRYGGERE NÅR DE FÅR MULIGHET TIL Å FORSTÅ DET DE VOKSNE SNAKKER OM RUNDT DEM.