Stikkord: Barn

Om den bakvendte historieundervisning

 

Hvorfor lærer vi historie?
Svar: For å forstå det som skjer akkurat nå.
Hva skjer akkurat nå? Det foregår en diskusjon om pensjoner. Den vil vare lenge og avisene kommer til å skrive om den.
TV vil ta det opp i nyheter og diskusjoner.
Begreper som skal forklares?
Hva er pensjon
Hva er en velferdsstat
Hvem betaler skolen
Helsevesenet
Hva er LO?
osv…