Stikkord: Nyskole

Kunsten å starte en Nyskole (Del 1)

Vår nye hovedoppgave blir å bidra til å hjelpe folk som vil danne nye Ny-skoler.Det er ikke så utopisk som det kan virke. Det er nemlig allerede flere som søker barn inn til neste opptak enn vi kan ta inn.Det kan derfor snart komme til å bli aktuelt å danne nyskoler andre steder i Oslo.…

Nyskolen i Oslo et alternativ?

Nyskolen i Oslo er en ny 1-7 skole som åpnet i høst under regjeringens nye lov om private skoler. Statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og Forskningsdepartementet mener at den nye loven er forutsetningen for skolens eksistens fordi den ikke krever at en privat skole skal stå for en alternativ pedagogikk. Han uttaler i Aftenposten…

Mobbing i Nyskolen

Som vi har varslet, vil vi ta inn etterhvert noe av de tankene som jeg og noen få andre har tenkt om den skolen vi så sterkt har arbeidet for i mange år. Alt som var lagret i nettavisen ble ved en misforståelse tatt vekk fra skjermen i det øyeblikk skolen ble en realitet. Det…

Det vidunderlige er skjedd

Kjære nettsidelesere Siden sist vi sendte stoff er DET VIDUNDERLIGE SKJEDD. Skolen vår er i gang!Og det ser for øyeblikket ut som om den er i god gang. Referat og annet stoff har andre satt på nettet. Det er fin lesning.Jeg var der selv i går, vel en uke siden det hele startet. Det var…