Mobbing i Nyskolen

Som vi har varslet, vil vi ta inn etterhvert noe av de tankene som jeg og noen få andre har tenkt om den skolen vi så sterkt har arbeidet for i mange år. Alt som var lagret i nettavisen ble ved en misforståelse tatt vekk fra skjermen i det øyeblikk skolen ble en realitet. Det var et stort materiale som ikke var redigert. Vi har derfor valgt å ta det fram igjen i form av redigerte utvalg av stoffet. Vi mener folk som sogner til Nyskolen har krav på å få vite hvordan vi tenkte underveis. Vi har altså samlet artikler om mobbing fra mange år.

Nå har noen «folk» sett at vi skrev om mobbing og tenkt at vi har problemer med mobbing i Nyskolen Mobbing er et problem som jeg har vært meget opptatt av i mange år. Det er noe av det verste ved systemet at 30-40 års anstrengelser ikke har hjulpet til å få det stoppet. Derfor har det også vært et viktig motiv i kampen for en nyskole at vi måtte få vise at årsaken kan være en feil i selve organiseringen av menneskene i skolen.

Min kontakt med våre modeller gjennom mange år tyder på at mobbing av den grove sorten nesten ikke forekommer i de skolene. Det er fordi nærheten mellom store og små, barn og voksne er så sterk i vår skole. Det er også fordi om det skulle forekomme, er det full anledning til å ta det opp i skolemøtet. Det er for tidlig å si at mobbing ikke forekommer i Nyskolen.

Men etter de signalene jeg har fått, har tilløp til mobbing blitt grepet ved roten før de har spredt seg. For det er vel det som må skje: Knuffing,plaging, ondsinnet erting kan vi selvsagt ikke utrydde. Men vi kan se det og ta det frem. Med andre ord: vi tar vekk ugresset før det sprer seg over alt.

Jeg skrev en gang at hvis vår skole ikke fikk til annet enn å få slutt på mobbing, så burde skolemyndighetene ønske oss velkommen på rød løper. Det mener jeg fremdeles. Og det virker som om vi greier det. Det virker som vi greier å få orden på mange andre viktige saker også.

Vi kommer til å ta fram mer av den tenkningen som forsvant. For eksempel noe om foreldre og lærere. Det betyr ikke at vi har problemer med foreldre og lærere – tvert i mot. Belysning av problemer i våre offentlige grunnskoler skal være inspirasjon til å vise oss retningen videre. Det ville vært svært bra om «folk» eller «noen» kunne henvende seg til Sheila eller meg direkte eller ved innlegg til nettsiden. Og med navn. Hvis det sprer seg etter munn til munn-metoden kan det fort bli til et rykte som skader skolen. Det er mange og sterke krefter rundt oss som kanskje vil gripe tak i feiltrinn.Og feil vil de finne. Dem skal vi svare for. Men anonyme misforståelser er like vanskelige å møte som Bøygen.