Stikkord: Bokomtale

Det andre landet

«Jeg mener vi har alt for lett for å henge oss opp på de to hornene i dilemmaet: Enten basis-kunnskap og effektivitet eller frihet, kreativitet og selvutfoldelse, – som om det skulle være umulig å oppnå begge deler i samme skolesystem. Jeg mener nettopp det er mulig ..»

Noen som gjør noe med det…

Før skolestart var jeg innom biblioteket. Der hadde de ryddet egen hylleplass for bøker som passet for dem som snart skulle starte på skolen for aller første gang.  Etter å ha bladd litt i noen av bøkene, kunne jeg konstatere at de inneholdt en del underliggende moral om at «ikke alle kommer til å være…

Bokomtaler august 2002

  Kari Bu: «INNIVERSET« Gunilla Granath: «GÄST HOS OVERKLIGHETEN«Gyldendal Ordfront 1997Tiden 2001 Lars Fr. H. Svendsen «KJEDSOMHETENS FILOSOFI«Universitetsforlaget 1999   Kari Bu er 23 år og debutant. Ung nok til å huske hvordan det var å gå i femteklasse i barneskolen. Men gammel nok til å finne et språk å fortelle det med, som er…

Formålsparagraf for den Nye Skolen

Dag Solstad i «25.septemberplassen» 1974 «Derfor kan man øyne en stor tragedie når man veit at hører Egil Nyland, når han f.eks. sitter i tøfler i en god stol foran TV-apparatet, til og med under tippekampen, at en bil harker, og ikke får starte, så stormer han ut av stua, i bare tøflene, villig til…

Pedagogisk Svartebok for lærere/elever

Bok av Petter Peda, Direkteforlaget 2001 Er du smått nedfor, sur og sinna, trøtt og nedfor en dag, kan du unne deg et par timer til å lese denne boka. En bokstavelig talt svart og mystisk bok. Den har for eksempel to forsider, men ingen bakside. Når du snur boka for lærere, får du opp…

Nederlandsk grunnbok i Jenaplanpedagogikken

Lederen av Jenaplanskolenes organisasjon i Nederland har skrevet en grunnbok om pedagogikken i disse mer enn 200 skolene. Den er oversatt til tysk og heter «Jenaplan 21. Schulentwicklung als pädagogisch orientierte Konzeptentwicklung» Schneider Verlag Hohengehren GmbH.2001. Kapitel 2 i boken heter: Jenaplanskoler i dag og i nær framtid I det kapitlet er en oversikt over…

Den ulykksalige skilsmissen

Følgende er klippet fra en nyutkommet – og viktig – bok der Mosse Jørgensen er medforfatter: Barnets århundre og Ellen Key. 8 nøkler til en låst tid.Red. Erik HauglundAkribeNorsk Form 2001 Da jeg begynte å studere pedagogikk, holdt instituttet til i en vanlig, gammeldags leilighet i Oslo. Alle studentene kjente hverandre. Etter studiene oppdaget jeg…

Eva Nordland: «Skritt på en vei»

Eva Nordland har skrevet sin selvbiografi. Den handler om et liv som har vært ufattelig omfattende og rikt. Tidlig begynte hun på den veien som ble hennes. Retningen er gitt i det som er meningen. «Livets mening er, slik jeg ser det, å delta i en sammenheng, være brukbar i et fellesskap. IKKE å være…

Makarenko

Mirakler skjer. Jeg fikk tilbake noen bøker jeg lånte bort for nesten 20 år siden og som jeg dypt har savnet. Verket heter «PEDAGOGISK POEM». Den vakreste tittel jeg vet om. Det er den vakreste boken om en lærer og hans elever også. Makarenko var en framtredende pedagog i det nye Sovjetsamveldet. Han fikk i…