Det andre landet

«Jeg mener vi har alt for lett for å henge oss opp på de to hornene i dilemmaet: Enten basis-kunnskap og effektivitet eller frihet, kreativitet og selvutfoldelse, – som om det skulle være umulig å oppnå begge deler i samme skolesystem. Jeg mener nettopp det er mulig ..»

ThatOtherLandI 1986 skrev professor Gudrun Fleischer Eckblad boken «Det andre landet – rapport fra en fremtid.» Her skrev hun om fremtidslandet Aipotu (kan også leses baklengs) der det er menneskenes trivsel og utvikling som er det viktigste – overordnet hensynet til økonomi, teknikk og politikk. I dette annerledeslandet er det mangt som er forskjellig.  Fleischer Eckblad  beskriver et helt annet syn på barn og barns læring og utvikling.

Hun er blant annet inspirert av utviklingsspykologien, Montessori-pedagogikk og forskning på hva mestring, valg og selvstyre har på skolebarns motivasjon og læring.  Det er ikke bare alternative måter å forholde seg til barn og oppvekst vi møter i Aiputo. Forfatteren beskriver også andre former for offentlig administrasjon, et annerledes bylandskap, nye kjønnsroller og en annen bruk av datateknologi.

Det grunnleggende budskapet i boka er at nøkkelen til trivsel og livskvalitet ligger i barndommen og i hvordan vi forholder oss til barn, oppvekst og læring.

Fleischer Eckblad har presentert svært mange inspirerende tanker.  Boken er omarbeidet og publisert på nett.  Her finner man utdrag av det boken sier om skole.

Anbefales!