Stikkord: Enhetsskolen

Medlemsbrev

Gjengir her medlemsbrevet som ble sendt til alle medlemmer i november: Vet du at Forum har en hjemmavis som blir oppdatert i begynnelsen av hver måned? Du finner den på www://nyskole.org Der holder vi deg oppdatert på nytt fra vår skole og på debatten om skole som stadig foregår og hvor vi bør ha en…

Leder

Den store begivenheten siden forrige utgave av denne siden er VALGET.Det var på mange måter et spennende valg. Men for oss som brenner for NYSKOLEN var det ekstra spennende. Og så skjedde altså det som vi kunne frykte: Vi får en flunkende ny regjering .I skrivende stund vet vi ennå ikke hvem de menneskene er,…

Nyskolen i Oslo et alternativ?

Nyskolen i Oslo er en ny 1-7 skole som åpnet i høst under regjeringens nye lov om private skoler. Statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og Forskningsdepartementet mener at den nye loven er forutsetningen for skolens eksistens fordi den ikke krever at en privat skole skal stå for en alternativ pedagogikk. Han uttaler i Aftenposten…

Enhetsskolen er død – Leve Fellesskapsskolen!

Kronikk i Aftenposten 25.10.2000. Skal ordet fellesskapsskolen, lansert av undervisningsminister Trond Giske, få innhold og mening og føre forbi den gamle enhetsskolen? Eller forblir det et politisk honnørord? Det finnes private skoler rundt om i verden som bør studeres av norske politikere, dersom de ønsker å endre skolen i Norge slik at den kan kalles…

Enhetsskolen – vårt arvegull

Her kommer en artikkel som sto i Dagavisen fredag 22. februar. Jeg har hatt liknende artikler i Dagbladet, Vårt Land. Hittil er det ikke kommet svar eller innvendinger noen steder. Jeg regner da med at verden tier og samtykker i våre planer. Vi var i Tyskland nylig. Der oppdaget vi at de fremdeles har et…

Enhetsskolen Leve

Dette innlegget sto i Vårt Land 15. mai 2002: ENHETSSKOLEN LEVE! «Vi trenger offentlige friskoler som kan knyttes til universitetene.» Organisasjonen Forum Ny skole gleder seg over lykkeønskninger i Vårt Land med arbeidet for å fornye grunnskolen… – den 29. april fra historieprofessor Knut Kjeldstadli som mener vår organisasjon kan være med på å hindre…

Fra drøm til dogme

I første halvdel av 1920-årene seilte arbeiderbevegelsens nye, stolte flaggskip «Enhetsskolen» inn i norsk utdanningsvesen. Nå skulle alle barn i Norge gå sammen i 7 års folkeskole før de valgte kursen videre i livet. Teoretisk utdanning, fram til universitetsnivå, var dermed i prinsippet blitt åpen for alle. (tidl. publisert i Aftenposten, 10.05.00) I første halvdel…

Enhetsskolen – fra likhet til likeverd

Arbeidet med å skape en skole for alle startet allerede med Johan Sverdrup sin klassiske formulering like etter at han tok makten i 1884: fra folkestyre, via folkeopplysning til folkeskole. Sverdrup skrev til sin kirkeminister, at han måtte arbeide for «en felles og like god grunnskole for alle barn, uavhengig av geografisk og sosial bakgrunn,…