Leder

Den store begivenheten siden forrige utgave av denne siden er VALGET.
Det var på mange måter et spennende valg. Men for oss som brenner for NYSKOLEN var det ekstra spennende. Og så skjedde altså det som vi kunne frykte: Vi får en flunkende ny regjering .
I skrivende stund vet vi ennå ikke hvem de menneskene er, som skal sitte i den rød-grønne regjeringen.

Hvorfor skulle vi frykte en rød-grønn regjering?

Vi fikk vår godkjenning som tilskuddsberettiget friskole av Kristin Clemet, ut fra en ny lov som var gitt av hennes regjering. Før den loven skulle private skoler bygge på religiøst grunnlag, eller være pedagogiske forsøk. Dette var sløyfet i Clemets lov, og vi fikk vår godkjenning nettopp fordi vi ikke hadde noen pedagogikk. Statssekretæren til Clemet, Bergersen sa i en artikkel i Aftenposten at vi ikke hadde fått tillatelse til å sette i gang under en arbeiderpartiregjering fordi vi ikke hadde noen pedagogikk (!)

Partiene i den nye regjering vet meget godt at vi har en pedagogikk. En pedagogikk som noen av dem frykter fordi de oppfatter at alle avvik fra det gamle konseptet med klassen som sosial enhet, kan true deres hellige begrep «enhetsskolen». Dette gjelder særlig Arbeiderpartiet som har Enhetsskolen som et Mantra. Og det har forekommet uttalelser om private skoler fra den kanten som: vi skal ikke knuse privatskolene, vi skal sulte dem ut.

Det blir nå en oppgave for oss i Nyskolen å påvise at vår skole med sin organisering nettopp må bli redningen for enhetsskolen.

Enhetsskolen som ble innført i 1937 oppstod under helt andre forhold enn dagens. Den er truet fra mange kanter: for eksempel ved at fagpresset i skolen er vokst enormt siden den gangen og vil fortsatt vokse. Nivådelingen ligger hele tiden på lur.

Mens vi venter på regjeringen bør vi ligge i skyttergravene, klare med sprengstoff til pressen om vår skole.
Det er viktig for oss hvem som blir den store SKOLESJEFEN i departementet.

For meg ser det ut til at en vei å gå, er å søke om å bli offentlig forsøksskole. Det går nemlig an for privatskoler å bli offentlige – det har jeg vært med på før. Men det forutsetter selvsagt at vi få beholde vår frihet – og helst får den utvidet.

Trond Giske fra Arbeiderpartiet som var undervisningsminister og kan bli det igjen, lanserte i sin tid i departementet begrepet offentlig friskole. Det kan vi minne ham på. Blir det Kristin Halvorsen, tror jeg hun allerede har skjønt hva vi betyr.

Noen av våre lesere må ha meninger om dette. Noen av dere må delta i kampen som kan komme.

Takket være innsatsen fra rektor Ellen og kvinne/mannskapet hennes – takket være engasjerte foreldre og prektige unger, har vår skole allerede et solid fundament som vil gjøre det meget vanskelig å true oss.