Stikkord: Læring

Bygg på barnas sterke sider

Den nederlandske Jenaskolebevegelsen har sendt oss en del artikler. Tankene som formidles i dette artikkelutdraget er sentrale for Jenaskolebevegelsen. Utdrag og oversettelse: Inge Bakke. Skolen må på alvor motta sine elever som de personligheter de er og må akseptere at hvert barn har sitt unike sett av egenskaper, sine sterke sider, som fører til en egen…

I skoleutviklingens jungel – bruk machete!

En machete er en bredbladet, stor jungelkniv (inntil 80 cm langt blad). Den er brukt som universalredskap i Latin-Amerika og Vest-India. Det er på tide å ta den i bruk i norsk skoleutvikling. Av Nils Otto Steen, lærer ved Røyse skole Macheten blir blant annet brukt for å komme seg fram i jungelen. Man møter på…