Stikkord: Elevdemokrati

Vår Skole – Sett fra utsiden

Ennå er ikke skolen vår fullt utbygget.Det er ennå et stykke fram til at det store flertallet av barna våre har hatt all sin skolegang i en nyskole, og vi kan vurdere den etter det. Forløpig er mye av tid og krefter dreid seg om tilpasning av elever med erfaringer og rutiner fra andre skoler.Min…

Elevdemokrati

Vi har fått et innspill om elevdemokrati og noen spørsmål i den forbindelse. Amund Aglen skriver: Jeg har selv vært offer for denne nå innarbeidede ordningen i Norsk skolesystem. Siden elevdemokratiet sjeldent er skikkelig organisert med anonyme valg og siden alle forslag blir behandlet likt, mener jeg det er latterlig å opprettholde idéen. At et…

Nyheter i Skolen

Lett å tenke: de var så tjukke i hue i gamle dager. Så det gammeldagse lar vi ligge etter oss. Den tanken kan være helt feil – stort sett var de ikke tjukkere i hue enn vi er. De kom faktisk på ett og annet fornuftig i gamle dager også ,og noe av det er…

Alt var likevel ikke som før

Jostein Strømmen har besøkt Village School of Northfield i Minnesota. Der står tiden ikke stille, eller går den i sirkel? Når man konkluderer med det samme som de unge gjorde for tyve år siden, har man gjort fremskritt da? En stemningsrapport fra The Village School of Northfield. Solen varmet og det kjentes som om det…

Sommer på Summerhill

Av Jostein Strømmen. Summerhill er navnet på en omstridt friskole i England. Skolen har med sitt radikale syn på oppdragelse vakt både harme og begeistring, like siden den ble startet 1921. Det finnes i dag mellom 25 og 30 barneskoler som driver etter samme prinsipp som Summerhill. Ingen av disse er i Norge. Mot slutten av…

Betraktninger fra verdikommisjonens skolekonferanse

På verdikommisjonens skolekonferanse var det læreren som var hovedtema. Elevene presenterte et klart og tydelig budskap om at de må få mer medinnflytelse over sin egen skolehverdag, journalisten Gunilla Granath ga et levende innblikk i hvorfor skolen ikke angår elevene og professor Rune Slagstad redegjorde for lærerens rolle i fortid og fremtid. Av Hans Christian…