Medlemsbrev

Gjengir her medlemsbrevet som ble sendt til alle medlemmer i november:

Vet du at Forum har en hjemmavis som blir oppdatert i begynnelsen av hver måned? Du finner den på www://nyskole.org

Der holder vi deg oppdatert på nytt fra vår skole og på debatten om skole som stadig foregår og hvor vi bør ha en viktig stemme med. Velkommen som leser og enda mer om du har innlegg å sende oss. Sheila Berntzen som er mor til Sebastian som begynte på skolen i høst, og jeg som er skolens bestemor eller noe sånt, lager sidene sammen.

Vi ønsker oss flere lesere som kan følge oss gjennom alt det spennende som skjer omkring skolen til enhver tid. Si fra om oss til interesserte i dine omgivelser. For øyeblikket er det tre spenningsmomenter:

1. Utviklingen av selve skolehverdagen.
2. Det andre er at vår skole i Bergen går ut i livet fra høsten
3. Det tredje – men ikke det minste – er selve den politiske situasjonen som er ganske forandret etter valget.

Det viktigste av alt er hvordan det går i hverdagen for alle menneskene i skolen. Fra vår situasjon på utsiden, virker det som om skolen er i ferd med å finne sin form. Der vil den forhåpentlig alltid være – det er en av de store godene ved våre skoler, at de endrer seg etterhvert som samfunnet rundt endrer seg. Men i mange år ennå, vil vokseverken gjøre seg gjeldende. I år økte antall elever fra 36 til 48, noen lærere er skiftet ut og noen er nye. Det er klart at det kan bli turbulente situasjoner.

Heldigvis var det skapt mange gode rutiner fra det første året, og sånn vil det være for hvert år inntil vi får rekrutteringen stort sett nedenfra. Først da vil vi se hvor veien går for oss videre. Mitt inntrykk utenfra sier meg at svært mye går svært bra. Jeg vil ta ett eksempel fra virkelighteten som forklarer mye:

En mor forteller: Jeg hadde en venninde på besøk, og hun spurte barnet vårt som begynte etter jul i fjor, om hun lærte noe på denne nye skolen. «Nei» sa barnet bestemt «vi lærer ingenting». Ja – men i dag da – lærte du ingenting i dag? «Nei» sier barnet «i dag lærte vi ingenting» Den forundrede mor griper inn og sier: «Ja, men du har jo lært å lese og regne og male bilder og ……» «Joda» sier barnet «For det VILLE jeg»

Barnet er i akkurat den samme begrepsforvirring som det store flertall av voksne. Det tror at undervisning betyr læring. Når begrepene kommer på plass etterhvert, vil hun ha erfart at det å lære er noe godt som kommer innenfra deg selv.

Det andre store spenningsmomentet akkurat nå, er at skolen i Bergen skal ut i livet. Merete Iversen og medarbeidere skal ha åpent møte torsdag. Skolen har allerede fått tillatelse til å sette i gang og løfte om bevilgninger. De har et stort arbeid foran seg. De ser etter lokaler, de skal ansette lærere, og ikke minst rekruttere barn og foreldre. Det er i denne situasjonen Forum Ny Skole har sin viktigste oppgave: Jordmorarbeidet ved nyskolefødsler! Se videre nedenfor.

Det tredje spenningsmomentet er den nye politiske situasjonen etter valget. Nyskolen fikk tillatelsen og bevilgningene fra Kristin Clemet i en regjering som var prinsipielt for utviklingen av friskoler. Om de hadde ideologier eller drev forsøk var ingen betingelse, bare elevene lærte det de skulle. Slik kom vi i gang med vår ideologi sånn noenlunde i behold. Nå har vi en regjering som har tradisjon for å støtte friskoler basert på livssyn eller pedagogisk nyskaping. Det har falt gode ord fra den nye regjeringens folk om vår skole. Men politikere kan gjerne si hyggelige ting til noen og allikevel komme i tvangssituasjon som kan kan føre til at de stemmer ut fra prinsipper som kan ramme oss.

Jeg er absolutt optimist når det gjelder vår framtid. Men jeg føler allikvel et press på å komme ut med vår ideologi og vår historiske bakgrunn som fører direkte til vår og Arbeiderpartiets store stolthet fra 30-åra: Enhetsskolen. Jeg er i farta med å produsere artikler om dette, men kaver med å få dem inn. Om noen kommer inn, vil du finne dem på web-siden etterhvert. Jeg er også meget glad for at jeg fikk satt ord om vår pedagogikk og våre røtter i en bok som er utkommet på eget forlag. Den heter «Ny skole for lærelyst og livsglede» Den koster 248.- og kan bestills fra www.kolofon.com, i bokhandel eller hos meg mjoo@online.no

Nå blir vi en felles organisasjon for Nyskoler i Norge. Vi i det gamle styret har vedtatt å møtes over jul for å gjennomføre de nødvendige formelle endringer som følger av den nye situasjonen.