Den politiske situasjonen

Den nye regjeringen skaper en ny situasjon for oss. Vi må være forberedt på å forsvare og forklare vår friskolestatus. Den nye regjeringen er ikke kjent for å elske friskoler og har bebudet at de vil skrive tilbake Clemets lov om friskoler. De vil igjen kreve en pedagogisk begrunnelse for eksistensen.

Fra departementet har vi hørt at vi ikke har noen pedagogikk (statssekretær Bergersen).

Det gjelder nå å fortelle at det har vi. Vi har min bok å vise til «Ny skole for lærelyst og livsglede». Men i tilfelle ikke alle kommer til å lese den, har jeg nå skrevet en artikkel om vår skoles røtter tilbake til arbeiderbevegelsens pionerer for Enhetsskolen. Den vil jeg prøve å få inn i Klassekampen, som det sies er Dagbladets avløser som de radikale intellektuelles avis.

Denne artikkelen, som jeg sant å si har strevet lenge med, vil jeg sende på denne nettavisen. Men ettersom aviser blir sure hvis vi offentliggjør stoffet før dem, så må jeg vente noen dager for å se om de tar den. Så kommer den i disse spaltene. Følg med følg med.