Kurs

Kursene i Nyskolens pedagogikk fortsetter.

Helgekurs 15. og 16. oktober hos Mosse Jørgensen
Sigbjørn Obstfelders vei 9
Ca. 6 timer begge dager

Ring Mosse 22 14 53 21