Hentet

Barn
har en egen måte

Å bruke språket på. I barnehagen der

sønnen min går,
blir de for eksempel «henta».

Sunniva, du er henta! roper
de, når for eksempel Sunniva

blir hentet, og Sunniva
slipper det hun har i hendene
løper hvinende
nedover skårningen

rett
i armene på den

som står ved porten
og er kommet for å hente.

Når også jeg en gang
får øye på

at noen står i porten
og skal hente meg

da håper jeg
at det vil skje

nøyaktig slik.

Johann Grip: Enkle dikt. Cappelen 2003