Den farlige forskningen

Av: Unn Christensen

Klassekampen har 14./15.januar 2006 et oppslag om forskernes farligste ideer.

Utgangspunktet er vitenskapsnettstedet The Edge, som hvert år stiller et spørsmål til en hel rekke forskere. I år har de stilt spørsmålet: «Hva er din farligste vitenskapelige ide?». Psykolog og forsker Robert C. Schank mente at skolen har vist seg å være så lite effektiv at den bør erstattes av trygge steder der barn kan lære det de har lyst til.

«Skolen er strukturert på samme måte som for hundrevis av år siden, og bør slutte å fungere på den måten», skriver Schank, som er «Chief Learning Officer» ved Trump Universitet. «Vi trenger å utvikle voksne som elsker å lære, ikke voksne som unngår all læring fordi det minner dem om deres egen skolegang», skriver han, og konstaterer at skolen er skadelig for barn. Den gjør dem ulykkelige, og – som det framgår av resultatene – de lærer heller ikke noe særlig. Barn bør lære det de har lyst til – og deres interesser skulle være drivkraften for å lære.

Myndighetenes rolle burde være å skape læresteder som er attraktive for barn og som gjør at de har lyst til å gå dit. «We need to stop producing a nation of stresset out students who learn how to please the teacher instead of pleasing themselves. We need to produce adults who love learning, not adults who avoid all learning because it reminds them of the horrors of school. We need to stop thinking that all children need to learn the same stuff. We need to create adults who can think for themselves and are not convinced about how to understtand complex situations in simplistic terms that can be rendered in i sound bite», heter det på nettstedet, der svarene er publisert. Den første uka i januar fikk nettstedet over 34 millioner treff av lesere som ville vite hva ulike forskere mente var deres farligste innsikt, se www.edge.org