Idealister har tid til å vente

Slik kan vi oppsummere Mosses ord i en sending av tv-debatten «Brød og sirkus». Det er en slags ironi i at vi måtte få godkjennelsen til å starte Nyskolen i Oslo under en borgerlig regjering. Grunntankene bak vår skole er langt mer sosialistiske og nå må vi altså sørge for at venstresiden forstår at vi støtter enhetsskolen. Vi må tro på at våre holdninger til skolesystemet etterhvert omfavnes av flere og flere politkere, nok til at flere nyskoler kan starte.

Jeg har flere ganger måttet forklare for familie og venner hvordan vi kan støtte en privatskole og samtidig si at vi er for enhetsskolen. Jeg har etterhvert kommet frem til at dette er litt som likestillingskampen mellom kjønnene. Likestilling dreier seg om lik rett til å utfolde seg, ikke at alle skal gjøre det samme. Slik er det også med nyskolen. Vi vil ikke ha en skole der svært mange barn må dempe sin skapertrang og lærelyst for å passe formen som er definert én gang for alle. Tanken bak nyskolen er at alle barn skal få like stor anledning til å blomstre på sin egen måte.

Jeg er nå den heldige foreldre til et nyskolebarn og jeg ser hvordan barn og voksne jobber for å skape et positivt læremiljø. Og den jobben vil aldri ta slutt. Skolen er summen av alle barn og voksne som er der, og nettopp derfor vil den alltid være i forandring, slik at den hele tiden tilbyr akkurat nok av utfordringer og trygghet for at barn og voksne utvikler seg videre