Kunsten å starte en Nyskole (Del 1)

Vår nye hovedoppgave

blir å bidra til å hjelpe folk som vil danne nye Ny-skoler.
Det er ikke så utopisk som det kan virke. Det er nemlig allerede flere som søker barn inn til neste opptak enn vi kan ta inn.
Det kan derfor snart komme til å bli aktuelt å danne nyskoler andre steder i Oslo. Andre steder i landet er også noe på gang.

 

Av skade blir man klok.

Vi som har arbeidet for å få skolen på Sorgenfri ut i virkeligheten, har naturligvis samlet mange erfaringer underveis. Noen som umiddelbart kan tas i bruk. Men også feilskjær og dårlige erfaringer – kanskje nettopp de – er viktige å lære av. Det viktigste er naturligvis at våre etterkommere nå kan vurdere den virkeligheten som lever og utvikler seg fra uke til uke i huset på Carl Berner.

Her og nå begynner jeg på en artikkelserie om KUNSTEN Å STARTE EN NYSKOLE.

Det vil forhåpentlig bli flere av de som arbeidet fram skolen som også vil bidra med erfaringer.

 

Spørrespalte

Dette skal også bli en spalte som er åpen for alle spørsmål fra de som tenker på å lage skole.

 

Begynnelsen

Ettersom jeg var den første som forsøkte å danne grupper som ville arbeide for en nye skole, begynner jeg i dag med å beskrive noen av de mange feilslagene som jeg, sammen med andre, begikk gjennom mange år.

 

Lære for livet.

Omkring 1980 dannet noen av oss en organisasjon som vi kalte LÆRE FOR LIVET. Den startet med en knallsuksess. Vi satt med 500 medlemmer og en haug med penger etter åpningsmøtet som fant sted på det gamle Universitetet i sentrum.

Vi vokste en stund, ble landsomfattende. Vi hadde fine kontorlokaler i Forsøksgymnasets i Lakkegata, der vi hadde telefon og kontortid to kvelder i uka, seinere en gang i uka i flere år. Vi ble landsomfattende og reiste rundt og holdt foredrag om vår danske modell. Og så hadde vi vårt lille tidsskrift som kom ut 4 ganger i året i 3 år.

Jeg tror vi druknet i vår egen suksess. Vi greide aldri å få et apparat som kunne utnytte kapasiteten på opptil 700 medlemmer på det meste. Tidsbølgen gikk motsatt vei av 68-opprøret og interessen for radikal skolepolitikk bleknet. Lære for Livet ble oppløst og noe utstyr og noen tusen på konto ble overført til Ungdom mot Narkotika.

Konklusjon: Organisasjoner må bygges opp langsomt. Det kan lett bli til mye bortkastet tid å samle flest mulig mennesker uten en fast ideologisk grunnmur og et skikkelig organisasjonsgrunnlag.

 

Kommunepolitikk.

Jeg ble pensjonist i 1988. Jeg drev stadig med skolepolitikk og var etter pensjonsalder medlem av Bystyret i Oslo for SV.

Jeg hadde plenty å gjøre. Dokumenthaugen og møtetettheten var voksende. Som medlem av en mindre partigruppe var det ingenting man kunne gjøre for å åpne for nytenkning utenfor de fastlagte rammene. Her gjaldt det å holde fronten i praktiske problemer der alle premisser var urokkelig lagt av andre på forhånd.

Konklusjon: Den politiske veien har ingen fil for nytenkning fra mindretall. Men den som vil noe, må følge med i den politiske debatten for å kjenne det landskapet man beveger seg i. Men det kan man godt gjøre fra utsiden.

Jeg skrev visst en artikkel i ny og ne om skolesaker, reiste rundt og holdt foredrag. Det hjalp kanskje til å lufte noe nytenkning.

 

Møte med vitenskapen

Så skjedde det noe. Min partikamerat Ola Stafseng som jeg satt ved siden av i bystyret gjennom utallige, uendelige møter, hadde skrevet en doktoravhandling. Den het «Den historiske konstruksjon av moderne ungdom». Den leste jeg i 1997. I den beskriver han utviklingen av den nye universitetsfagene psykologi, pedagogikk og sosiologi fra ca.1900. For meg var det en åpenbaring. Jeg så klart at alt jeg hadde drevet med siden slutten av 60-åra sto i en stor sammenheng i vitenskapens utvikling. Det var slett ikke bare en tilfeldig liten gladskole i Danmark. Det var en av de lange trender gjennom oppdragelsens og undervisningens historie jeg var en del av. Så var det bare å ta fatt igjen.

Konklusjon: Det er viktig å se arbeidet sitt i den store sammenhengen. Viktig å finne røttene for tenkningen.

 

Forum Ny Skole

Så var det bare å ta fatt igjen.

Det begynte med at jeg var invitert av studenter på Lærerutdanningen ved høyskolen i Oslo til å holde foredrag.

Jeg foredro på den betingelse at jeg skulle få holde to forelesninger til som studentene skulle organisere.Så ble det en forholdsvis grundig gjennomgåelse av Friskole 70 nå Ryparken Lilleskole, og dens pedagogiske tilknytning til mellomkrigstidens verdensomfattende skolekritiske bølge.

Etterpå holdt jeg møte med noen interesserte studenter og den nye Lære for Livet, seinere Forum Ny skole ble startet.

Så var vi altså i gang med det som ble Nyskolen i Oslo i 2005.

Konklusjon: Vær ikke for opptatt av dannelsen av store grupper- og iallefall ikke med å etablere organisasjoner – med alle de formelle sider det krever.

 

Snubletråder

Her er vi altså på plass for de som vil starte skole nå. Med de erfaringene og feilskjærene som dere kan ha nytte av å kjenne til.

Igjen dannet vi organisasjon, og den var ikke så suksessrik som Lære for Livet og druknet såvisst ikke i for stor tilslutning.

Men den sprakk igjen på grunn av for stor spredning av løse ideer. Og det tok mer enn ett år av den tiden som kunne vært brukt på konstruktivt arbeid.

Vi drev hardt på å møtes. På møtene drev vi på med organisering og planer om å søke om støtte fra departementet, om kontingent og tillitshverv og en masse andre saker som studentene hadde god trening i. Men det ble aldri tid til å drøfte hva det egentlig var vi ville fram til. Jeg trodde studentene hadde oppfattet kjernen i foredragene mine. Men noen av dem hadde ikke engang vært til stede.. Det kom folk til, velmenende flinke pedagoger som mente en masse som vi aldri fikk snakket skikkelig med fordi vi var for opptatte av å leke demokratispillet. Det som går ut på å lage demokrati for demokratiets skyld uten n oe særlig i bunnen.

Vi drev det til å sende en forvirret søknad til departementet og fikk et møte hvor intet egentlig ble sagt. Og så sprakk det hele.

 

Konklusjon

Hvis du vil skape en Nyskole, skal du begynne med å ta opp spørsmålet med en eller høyst to mennesker og snakke sammen til dere vet om det er en nyskole dere vil ha. Så er tiden inne til å ta kontakt med Forum Ny Skole-tlf 22 14 53 21. Vi inviterer til kurs i vår pedagogikk, og kan forhåpentlig gi kontakt til likesinnede.

Neste: Kunsten å starte en Nyskole (Del2)