Mosse svarer på spørsmål i Aftenposten

Aftenposten-logoAftenposten har satt seg fore å hjelpe Kunnskapsministeren med å hente inn gode råd til arbeidet med den norske skolen. I den anledning publiserte de uttalelser fra flere norske eksperter den 19. Januar. Nedenfor har vi klippet ut de av Mosses uttalelser som kom på trykk:

Mosse Jørgensen er norsk pedagog og mangeårig lærer i den offentlige skolen. Hun var en av initiativtagerne for Forsøksgymnaset
(FGO) i Oslo som ble startet i 1967. Forsøksgymnaset var en skole med skoledemokrati, fritt fremmøte og allmøter som besluttende organ. Skolen hadde ikke eksamensrett, så elevene måtte gå opp som privatister. I 2004 ble FGO nedlagt, og Jørgensen startet da friskolen, Nyskolen, i Oslo.

1. Hva gjøres feil i grunnskolen? – Mye gjøres feil i skolen. Kanskje er det symptomer på at det er selve skolen det er noe feil ved. Innkalling av årskull til læring, en over 200 år gammel praksis hentet fra kirken og militærvesenet, ligger i bunnen av vår skolestruktur. Den er dårlig forenlig med hva vi nå vet om læring.

2. Hva synes du er mest positivt i norsk skole?

– Det sto i Dagsavisen 4. januar i år: «Norske elever ligger i verdenstoppen i selvtillit og trivsel». Det skal skolen ha sin del av æren for. Norge liker å være i verdenstoppen. Skal denne viktige meldingen drukne i fossen av jammer over at vi ikke er på toppene i lesing og matematikk?

3. Kan du gi tre konkrete råd for å gjøre skolen bedre?

Listen for å komme inn i lærerutdanningen må heves. Ikke fordi skolelys nødvendigvis blir gode lærere, men fordi dette yrket ikke må være basert på en nødløsning fra nederste hylle. Motiveringen må være klar. Du må være glad i barn og vise at din lojalitet er hos dem, ikke først hos rektor eller systemet.
Gjør punktforsøk med andre strukturer. Ikke prøv ustanselig nye moter over hele fjøla. Det utmatter lærerne. 
Skolen kan bare bli bedre hvis den underveis greier å bevare de verdiene vi nå er best på: Selvtillit og trivsel. Norge har nådd langt med den humane barneoppdragelsen, derfor har mange greid å bevare selvtillit og
trivsel. Men den gamle strukturen fra kirke- og militærvesen er vanskelig forenlig med vår barneoppdragelse. Den krever sterk disiplin av en gammeldags sort. Lærerne sitter i en klemme.

(Sakset fra Aftenposten)

Her er den fullstendige artikkelen: Aftenposten