Mosse Jørgensen

Et Mobbeoffer

Ofret av Skolen – Reddet av Fenglset Dette er historien om katastrofen som kan ramme et barn når alle skolens onde makter slår til omkring det. For den norske skolen, ansett som relativt bra, rommer også onde makter som kan bli farlige fordi de ikke er synlige til hverdags. Mennesker i skolen opplever virkningene av…

Folkemøtetalen

KJÆRE VENNER Dette begynner med et skriftsord. Ikke fra DEN GAMLE BOKEN, men en annen viktig bok: En svensk skolutredning: «Det är människornas bristande förmåga att leva och arbeta tilsammans, som är vår tids stora problem – icke att uppnå ständigt nya och större intellektuella prestationer» Intet ondt om de intellektuelle prestasjoner, men for eksempel:Et…

Utdrag fra Lærer’n

Bokanmeldelse. Frank McCourt Aschehoug 2006EN LÆRER FORTELLER Frank McCourt utga i 1996 sin debutbok «Engelen på det 7. trinn» Da var han pensjonert lærer. Der forteller han om sin ulykkelige, lutfattige barndom i Irland. Da den ble en prisbelønnet salgssuksess, ble ingen mer forbauset enn ham selv. I denne boken forteller han om sitt liv…

Departementet tar Nyskolen på alvor

La oss ta det viktigste først: Da må vi tilbake til den loven om private skoler som hadde eksistert i mange år. Etter den kunne man få tilskudd til private skoler hvis man ville ha en skole ut fra et spesielt RELIGIØST LIVSSYN. Eksempel er Steinerskoler som bygger på en trosretning: antroposofien. Man kunne også…

Stor nyhet: Regjeringen tar Nyskolen på alvor

Vi kan formere oss. Kunnskapsdepartementet har holdt sitt løfte: De har laget et utkast til ny lov om private skoler. Det er et såkalt «høringsutkast» Det vil si at alle som blir berørt av den nye loven skal få høve til å uttale seg om forslaget. Mye kan skje før det blir til gjeldende lov.…

Styrelse?

Undertegnede har en tendens til stadig å møte «styrelser» på sin vei. Nå også i denne sammenhengen. Dagen etter at jeg leste notisen om tristessen i Halden, faller mine øyne på en nekrolog i samme avis. Den gjelder en rektor som er død i en alder av bare 67. Noen ord fra artikkelen: Gunar Randsborg…

Mossenytt

Mosse Jørgensen er oppnevnt som medlem av en styringsgruppe i et større projekt som Akershus Fylkeskommune skal sette i gang. Formålet er å få ned frafallprosenten i videregående skole.Styringsgruppa består av 8 personer hvorav 2 er pensjonister.Interessant at de vil bruke oss eldre og våre erfaringer.

Nyheter i Skolen

Lett å tenke: de var så tjukke i hue i gamle dager. Så det gammeldagse lar vi ligge etter oss. Den tanken kan være helt feil – stort sett var de ikke tjukkere i hue enn vi er. De kom faktisk på ett og annet fornuftig i gamle dager også ,og noe av det er…

Hva nå med Forum Ny Skole

Trodde du at Forum var død eller iallfall halvdød?Nei da – sålangt derfra! I sommer sendte sekretariatet ut kontingentgiroer, og responsen var som vanlig: Omtrent halvparten betalte. Det vanlige har da vært å sende ut en påminning, og da betaler omtrent halvparten av dem igjen. Der pleier sekretariatet å stanse. Resten kan neppe lønne seg,…