Styrelse?

Undertegnede har en tendens til stadig å møte «styrelser» på sin vei. Nå også i denne sammenhengen. Dagen etter at jeg leste notisen om tristessen i Halden, faller mine øyne på en nekrolog i samme avis. Den gjelder en rektor som er død i en alder av bare 67.

Noen ord fra artikkelen:

Gunar Randsborg var en rektor for sin tid. Som en nær medarbeider og samarbeidspartner til skolens første rektor, Tove Pihl, førte han videre hennes idealer om en skole der det skulle være like godt å være som å lære. Dette betydde ikke minst at han var tilstede og tilgjengelig som skolens leder. Gunnar praktiserte den åpne dørs pedagogikk og hadde alltid tid for mennesker som kom med noe på hjertet.

Derfor falt det ham tungt for brystet at han på slutten av sin karriere så en dreining mot det han oppfattet som en mer teknisk og resultatdirigert skoleleder, satt til å oppfylle målstyringsdokumenter. Dette ga han uttrykk for både i tale og skrift.