Mossenytt

Mosse Jørgensen er oppnevnt som medlem av en styringsgruppe i et større projekt som Akershus Fylkeskommune skal sette i gang. Formålet er å få ned frafallprosenten i videregående skole.
Styringsgruppa består av 8 personer hvorav 2 er pensjonister.
Interessant at de vil bruke oss eldre og våre erfaringer.