Stor nyhet: Regjeringen tar Nyskolen på alvor

Vi kan formere oss.

Kunnskapsdepartementet har holdt sitt løfte: De har laget et utkast til ny lov om private skoler. Det er et såkalt «høringsutkast» Det vil si at alle som blir berørt av den nye loven skal få høve til å uttale seg om forslaget. Mye kan skje før det blir til gjeldende lov. Men slik det foreligger nå, viser det at
DEPARTEMENTET TAR NYSKOLEN PÅ ALVOR.

Les sammendraget

La oss gratulere hverandre og ønske
nye Nyskoler velkommen!