Departementet tar Nyskolen på alvor

La oss ta det viktigste først:

Da må vi tilbake til den loven om private skoler som hadde eksistert i mange år. Etter den kunne man få tilskudd til private skoler hvis man ville ha en skole ut fra et spesielt RELIGIØST LIVSSYN. Eksempel er Steinerskoler som bygger på en trosretning: antroposofien. Man kunne også få støtte til skoler som blir drevet etter PEDAGOGISKE ALTERNATIVER som ikke ble dekket innenfor den offentlige skolen. Eksempel: Montessoriskoler som bygger på Maria Montessoris pedagogikk. Kristin Clemet sløyfet begge disse kravene. Hvem som helst med lyst til å lage skole kunne gjøre det, om de tilfredsstilte alminnelige krav til skoledrift av for norske skoler. Hverken religiøse eller pedagogisk alternativer var nødvendige.

Her var det at NYSKOLEN slapp til og ble etablert i 2004. Vi ble ikke oppfattet som et pedagogisk alternativ.

Så kom den nye regjeringen og gikk straks til angrep på den flommen av nye private skoler som fulgte av Clemets lov og med apetitten på statsstøtte. Vi ble mildt sagt ganske usikre på hvordan vår skjebne nå kunne bli. Og for vår skole i Bergen, som allerede var blitt bevilget statsstøtte, ble det en katastrofe. Den ble stanset og satt på vent.

Skrekk og fryd

Forum Ny Skole oppnevnte en komité som skulle arbeide med saka på vegne av våre skoler. Det er Ole Røgeberg, forelder Hans Christian Apenes, forelder og medlem av styret for stiftelsen og meg. Vi snakket med hverandre, med departementet, med Steinerskolene og vi skrev i Dagsavisen. Og så kom nå i forrige uke, høringsutkastet som vi grep med skrekk og leste med fryd.

Hør nå:

Den nye regjeringen foreslår å stramme inn på utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen Og hvor står da vi, som i følge den forrige regjeringen ikke var noe pedagogisk alternativ? Jo – vi står eksplisitt nevnt:

Departementet foreslår at privatskoleloven skal åpne for grunnskoler og videregående skoler som som etableres og drives på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. Og så blir følgende skoler nevnt som eksempler på anerkjente retninger: steinerskoler, montessoriskoler, «jenaplanskoler» og «daltonskoler». Så der kom vi på plass!

Vi kan formere oss

Dermed er det på det rene at Bergen vil få lov å fortsette der de slapp. Det skulle også ligge åpent for nye skoler i Oslo og andre steder. Det er riktignok knyttet nye betingelser til, blant annet om lærerkompetranse for personalet. Men det lar seg nok ordne. Vi har jo en skole for praksisopplæring. Dessuten sies det i lovforslaget at man kan få tre år på seg til å starte opp før man utløser den økonomiske støtten. Dermed kan grupper som vil tenke skole, få vite om de har sjansen på støtte allerede mens de arbeider med forberedelsene.

Vi følger med på hva høringen bringer.