Hva nå med Forum Ny Skole

Trodde du at Forum var død eller iallfall halvdød?
Nei da – sålangt derfra!

I sommer sendte sekretariatet ut kontingentgiroer, og responsen var som vanlig: Omtrent halvparten betalte. Det vanlige har da vært å sende ut en påminning, og da betaler omtrent halvparten av dem igjen. Der pleier sekretariatet å stanse. Resten kan neppe lønne seg, Portoen tar jo en del av inntektene – så det er knapt umaken verd. I år er foreløpig ikke utsending 2 gått ut. Det skyldes visse praktiske problemer som kommer av at sekretariatets visergutt er falt fra. Men det kommer nok et krav snart. På tross av dette, sier kontoen i Postbanken at vi har kr. 27.606,40

Sekretariatet gjør seg tanker om veien videre. Vår første oppgave: Å få i gang en nyskole, er lykkes. Nyskolen i Oslo blomstrer i nye lokaler på sitt tredje år med en nyutsprungne knopp i form av 10 ungdomsskoleelever. Forum sitter igjen med resten av oppgaven:å spre kunnskapene om vår nye pedagogikk og å støtte igangsettelsen av nye Nyskoler i og utenfor Oslo. Med den store søkningen vi hadde til dette året, virker det som om det nå ligger godt til rette for å samle grupper som vil arbeide for nyskoler for eksempel innen et bestemt geografisk område. I Bergen er en gruppe som hadde tillatelse til å starte i dette året, men som trakk seg på grunn av de nye politiske linjene i den nye regjeringen, Vi regner med at den kommer i gang til høsten 07.

Det er blitt glissent med medlemmer i styret. Mosse Jørgensen og Sunniva Sandanger er fremdeles med Det er også Ingrid Lohne som er lærer på Nyskolen i Oslo. I Bergen er Lene Kristiansen avløst av Merete Iversen. Tonje Larsen er ute av bildet og utdanner seg til sykepleier. Christina Sommerstedt er også ute. Men vi er også rammet av en sorg fordi vårt ivrige, glade og oppmuntrende medlem Nils Kristian Skarpeteig omkom i en bilulyukke omtrent samtidig med at min mann og store hjelper i liv og arbeid døde.

Planen er nå å få sammen restene av styret og rehabilitere en ledelse av organisasjonen. Vi har store oppgaver foran oss fordi søkningen til skolen er så stor at det allerede begynner å demre tanker om en skole 2 i Oslo.

Bergen venter sammen med oss på den nye loven om friskoler som skal komme med et høringsutkast. Vi har allerede arbeidet for å påvirke den nye loven:
Vi har hatt en selvoppnevnt lobbygruppe som har snakket med statsrådssekretæren og med steinerlærere. Medlemmer er Ole Røgeberg (forelder) , Hans Christian Apenes (forelder) og undertegnede. Vi har hatt en artikkel i Dagsavisen (Aftenposten ville ikke trykke den) om friheten for friskoler.

Vi har gjort noen framstøt for å finne ut om vi kan bli styrket gjennom et samarbeid med Pedagogisk Institutt på Universitetet i Oslo. Undertegnede hadde også grundige samtaler med Hartmut Draeger, Jenaplanlærer fra Berlin som også er redaktør for Jenaplanskolenes blad Resultatet av disse fvramstøtene er at det foreløpig ikke virker som en kontakt med vitenskapen vil styrke oss. Vårt ønske om å bli offentlig skole ,eventuelt offentlig forsøksskole, ligger foreløpig i kjøleskapet.

Da blir det Forums oppgave å gjøre Nyskolens prinsipper kjent og støtte igangsettingen av nye skoler. Som en liten illustrasjon kan jeg fortelle at jeg for et par uker siden var på Kafe i Smalgangen på Grønland. Altså midt i byens tetteste innvandrerstrøk. Der kom en ukjent jente med en liten gutt og spurte om mulighetene for å få gutten inn på vår skole.

Vi er snart verdensberømte i Oslo!

Det koster 250 kroner i året å være medlem av Forum – ring 22 14 53 21.
Mosse Jørgensen
leder