For og I!

En lærerstudent i første året på lærerskole ville skrive en oppgave om Nyskolen.

Han henvendte seg til meg, hadde lest om oss, og kom til intervju. Det ble en meget lang samtale. Så ba jeg ham besøke skolen. Han så gjorde og ble meget godt mottatt. Han så seg om en dag og fikk dertil snakke med Ellen.

Tilbakemeldingen han sendte hadde denne konklusjonen: Denne skolen vil jeg arbeide for og i!

Neste tilbakemelding var en meget fin og klar oppgave om organiseringen av Nyskolen.
Den åpner slik:

«Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i et besøk i friskolen Nyskolen i Oslo. Det jeg oberverer der, står for meg som et ideal for skoleorganisering. Som forfatter har jeg valgt tittelen Sorgenfri-skolen som et bilde på en annen og lykkeligere skole»