Hovedfagsoppgave

En hovedfagsstudent ved ved Tromsø Universitet skriver en oppgave om MOBBING. Hun intervjuet meg på telefon for å vå vite om mobbing forekommer i Nyskolen.

På grunnlag av en drøy times telefonsamtale hvor jeg blant annet henviste til litteratur, f.eks. Ola Stafengs bok om Den historiske konstruksjon av moderne ungdom og Aaron Falbels: Skolen eller livet, har hun skrevet store avsnitt i oppgaven om hvordan Nyskolen takler mobbeproblemer.

Det er bra for oss at vi kommer med i faglitteratur. Det kan hjelpe oss til å leve opp til kravet i den nye loven om friskoler, at vi lager en utdanning spesielt for våre lærere. Selv om mye av den utdanningen kan komme fra den generelle pedagogiske vitenskap.