Stikkord: Jenaplan

Gratulasjon fra Berlin

I det nederlandske Jenaplantidsskrift «mensen-kinderen» (nederlandsk antagelig Menneske-barn) leste jeg at De nå endelig har Deres første skole i Norge. Hjertelig til lykke. På Deres hjemmeside ser jeg interssante sider, men jeg forstår praktisk talt ikke et ord. De selv sitter der ganske avspent på en trapp og forteller – tror jeg – ett eller…

Bygg på barnas sterke sider

Den nederlandske Jenaskolebevegelsen har sendt oss en del artikler. Tankene som formidles i dette artikkelutdraget er sentrale for Jenaskolebevegelsen. Utdrag og oversettelse: Inge Bakke. Skolen må på alvor motta sine elever som de personligheter de er og må akseptere at hvert barn har sitt unike sett av egenskaper, sine sterke sider, som fører til en egen…

Nederlandsk grunnbok i Jenaplanpedagogikken

Lederen av Jenaplanskolenes organisasjon i Nederland har skrevet en grunnbok om pedagogikken i disse mer enn 200 skolene. Den er oversatt til tysk og heter «Jenaplan 21. Schulentwicklung als pädagogisch orientierte Konzeptentwicklung» Schneider Verlag Hohengehren GmbH.2001. Kapitel 2 i boken heter: Jenaplanskoler i dag og i nær framtid I det kapitlet er en oversikt over…

Jenaplan – sentral for progressiv utdanning i Nederland

Av Nils Kristian Skarpeteig Noen ganger lurer jeg på hvor isolert Norge egentlig er fra ideologiske strømninger i Europa. Det er nesten utrolig at Jena-planskolen til ganske nylig har vært så godt som ukjent i Norge. For meg var det nærmest en åpenbarelse å delta på den nasjonale Jenaplankonferansen 21-22.november 2001 i Arnhem og etterfølgende skolebesøk.…

Peter Petersen og Jenaplanpedagogikk

Utdrag av orientering fra den nederlandske Jenaplanskole-bevegelelsen.Ved Inge Bakke Peter Petersen (1884-1952), stifteren av Jena-planskolene, var professor i pedagogikk i Jena fra 1923. Etter hans mening var skolen en fortsettelse og en utvidelse av opplæringen barna fikk hjemme. Samfunnet vårt kan ikke fungere uten en utdanningsinstitusjon som omfatter alle borgere, utdanning her tatt i sin videste…

Basisprinsippene for Jenaplanskoler

Lederen av Jenaplanskolenes organisasjon i Nederland har skrevet en grunnbok om pedagogikken i disse mer enn 200 skolene. Den er oversatt til tysk og heter «Jenaplan 21. Schulentwicklung als pädagogisch orientierte Konzeptentwicklung» Schneider Verlag Hohengehren GmbH.2001. Kees Both redegjør for teori og praksis i dagens Jenaplanskoler slik de har utviklet seg fra Peter Petersens universitetsskole…