Informasjonsmøte Nyskolen i Bergen

En annerledes skole for dine barn. Et sted der de får være seg selv. Et sted der de får lyst til å lære. Et sted der alle bryr seg om hverandre.

Hva er nyskolen?
Nyskolen er et pedagogisk alternativ til dagens offentlige og private skoler i Norge. Den er basert på en tanke om at alle er født med lærelyst, og at denne lærelysten best kommer til uttrykk når vi selv får velge hva vi vil gjøre. Nyskolen respekterer barnas nivå og interesser, og ønsker å legge til rette for en skole hvor alles behov blir hørt. Mosse Jørgensens tanker om skolens innhold, står sentralt i Nyskolen. Mosse har i flere tiår kjempet for en skole hvor barns
behov, interesser og følelser blir tatt på alvor.

www.nyskole.org

Sentralt i Nyskolen står elevinitiert læring, der elevene administrerer sin egen skolehverdag, og lærerne hjelper dem å realisere valgene – i stedet for å velge for dem.
Nyskolen har ikke aldersbaserte grupper, men faste sosiale ”søskengrupper” der barn fra ulike årskull har ansvar for hverandre, og ansvar for oppgaver i skolens felleskap. Skolehverdagen formes av Skolemøtene, der alle barn og voksne deltar i behandlingen av aktuelle saker. Demokratiet står sentralt i skolens solidariske grunntanke.

Hjertelig velkommen til foreldre, barn og alle andre som måtte være interessert i å få vite mer om
hva Nyskolen står for.

TIDSPUNKT: 24 NOVEMBER, KL. 20.
STED: KAFÈEN PÅ VITALITETS -SENTERET, MØHLENPRIS.

Det vil bli vist film fra Nyskolen i Oslo, samt dokumentar om Forum Ny Skole

Kontakt: tlf. 90957214/e-post: merete.iversen@nyskolen.no