SV-Nei til pedagogiske såvel som religiøse friskoler

sv_111363På landsmøtet nylig vedtok SV at pedagogiske og religiøse skoler i privat regi bør avvikles på sikt. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier ifølge Dagbladet at dette ikke er et nei til Steinerskoler og andre pedagogiske alternativ, men at dette skal skje innenfor offentlige rammer:

Regjeringens nåværende politikk ligger fast og alternativer skal være tillatt. Men det skal skje innenfor rammene av det offentlige

Steinerskoleforbundet ved Rune Kilander gir inntrykk av at han tror det vil være vanskelig å opprettholde den faktiske pedagogiske friheten hvis man skal drive innenfor det offentlige, og uttaler at

Vi opplever allerede daglig at vi må kjempe for den pedagogiske friheten. Myndighetene viser en utbredt evne til å detaljstyre med det ene pålegget etter det andre. Mange offentlige krav til friskolene går på bekostning av den pedagogiske friheten

Stoltenberg, som selv har gått på Steinerskolen, avviser at dette vedtaket fra SV vil finne sin vei inn i regjeringens arbeide:

Vi kommer ikke til å forby privatskoler eller nekte alternative skoler å etablere seg.