Stikkord: Politikk

Systemendring i norsk skole

Den norske grunnskolen er i forandring, sies det. Og kanskje er den det, på noen punkt. Men hovedstrukturen, det grunnleggende systemet, står fast, uansett forsøk her og forsøk der. Forsøk har en tendens til å bli skuebrød, og en dekor som dekker over en alvorlig systemfeil. Radikale krav om en ny læringsmodell slås tilbake med…