Nyskolen trenger deg

Det er ikke lett å finne lokaler til en barne- og ungdomsskole i Oslo sentrum. Nåværende lokaler i Akersveien (ved St.Hanshaugen) er langt fra ideelle for skoledrift, og Nyskolen i Oslo skal om ikke lenge flytte til mer egnede lokaler i Østerdalsgata på Vålerenga. Det finnes ingen ledige skolelokaler i Oslo, og en omregulering av eiendom til skoledrift er en kostbar affere. Omreguleringen innebærer strenge krav til bygning og uteområder, noe som medfører en kraftig ekstraregning til de foreldrene som velger Nyskolen og Nyskolens alternative pedagogikk fremfor den offentlige skolen.

For å klare den påkrevde ombyggingen av de nye lokalene er skolen avhengig av økonomisk støtte. Nyskolens pedagogikk og idegrunnlag er et verdifullt supplement til den offentlige skolen. Selvsagt skulle vi gjerne ha drevet vår skole under offentlig finansiering – vi er en skole med vekt på fellesskap og samfunn. Men politisk er friskoler langt unna fellesskapets skattefinansiering. Skolen trenger derfor hjelp fra deg.

Nyskolen i Oslo er svært takknemmelige for bidrag til kontoen «Nyskolens venner» 1254.20.34015 i Cultura Bank.

Les også skolens beskrivelse av situasjonen på www.nyskolen.no