Brød og Sirkus i Bergen

Diskusjonen på Handelshøyskolen i Bergen den 11.januar ble litt annerledes enn lederen Knut Olsen hadde ventet. Opplegget var at privatskolene som minister Djupedal hadde stanset, skulle gå til angrep på hans opplegg. Jeg var med som angriper. Forsvarer av Djupedal skulle var en representant for Undervisningsforbundet. Da jeg støttet Djupedal og gikk inn for å sette privatskoler på vent – ble det noen forbausede ansikter rundt meg. ‘

En av de skolene som ble rammet, var vår skole i Bergen. Men jeg hadde avtalt med Bergensfolka at de måtte kunne vente på den nye loven som regjeringen forbereder. De trengte mer tid på å samle folk og ellers forberede seg. Slik ble vi venner med regjeringen – og fikk fortalt Bergensfolka våre og ellers hele Norge at ekte idealister kan vente.