OBS! Forjævligsering pågår!

Skoler i Halden skal dele på rektor.
Styring og kontroll det viktigste for skolen?

Forjævligsering er et stygt ord som 68-erne fant på når det skulle smøres tjukt. Men det var det ordet som kom da jeg leste meldingen om at i Halden har de funnet på at flere skoler skal ha rektor felles.

Lærere og foreldre klager, men kommuneledelsen har sin uimotsigelige begunnelse, de mener de er på riktig vei. De opplever nå at det er «bedre overordnet STYRING, og at vi har bedre KONTROLL på budsjetter og regnskap» sier kommunalsjef for undervisning Frank Willy Larsen. Regnskapene viser klar innsparing.

Der slapp virkeligheten ut av sekken: Styring, kontroll og innsparing er skolens mål og mening . Alt annet som for eksempel menneskelighet, er underordnet.

Hva det kan koste at man gjør mennesket Rektor til et kontor som ligger «et annet sted» – det kan kanskje ikke så lett regnes ut. Men alle som har satt sine bein i en skole, vet hva en god Rektor betyr for trivsel og trygghet for alle – inklusive foreldrene. Et menneske å henvende seg til er et sterkt behov.
De rektorlønner man sparer inn kan bli dyre i den andre enden.

Vi får tutet inn i ørene at skolene skal utvikle seg i henhold til det såkalte kunnskapsløftet, De skal bli «lærende institusjoner».

Det er vanskelig å tenke seg at et lærerpersonale med sine mangfoldige personligheter skal trekke sammen i å utvikle skolen uten en samlende personlighet i midten.

Alle som har vært i en skole, vet at en rektors personlighet preger den. Ikke alle bare på godt. Noen burde studere hvordan man finner de best egnede til denne utsatte posisjonen. Kanskje nye måter å rekruttere? Men å fjerne mennesket til fordel for et kontor som kontrollerer budsjetter og regnskap, det er et overgrep mot det menneskelige i skolen.

Det finnes en annen person i skolen som kan ha nesten like stor virkning på stemningen og tonen som rektor. Det er vaktmesteren. En god vaktmester kan gjøre jobben for mange sosialarbeidere, det finnes det eksempler på. Hvis man nå flytter all vaktmestervirksomhet til store felles bedrifter så er det et framskritt for umenneskeligheten i skolen. Men sikkert et stort framskritt for styring og kontroll. Og forjævligseringa går sin gang.