Stikkord: Politikk

Den politiske situasjonen

Den nye regjeringen skaper en ny situasjon for oss. Vi må være forberedt på å forsvare og forklare vår friskolestatus. Den nye regjeringen er ikke kjent for å elske friskoler og har bebudet at de vil skrive tilbake Clemets lov om friskoler. De vil igjen kreve en pedagogisk begrunnelse for eksistensen. Fra departementet har vi…

Gladmelding fra Bergensgruppa

Foreningen Nyskolen i Bergen har fått godkjennelse til å starte skole! Onsdag 20.juli lå det en gledelig melding til meg i postkassen da jeg kom hjem fra ferie: Nyskolen i Bergen kan starte opp f.o.m. høsten 2005 t.o.m. høsten 2008, med velsignelse fra utdanningsdirektoratet og Bergen kommune.Jeg leste, med det jeg er sikker på var…

Leder

Den store begivenheten siden forrige utgave av denne siden er VALGET.Det var på mange måter et spennende valg. Men for oss som brenner for NYSKOLEN var det ekstra spennende. Og så skjedde altså det som vi kunne frykte: Vi får en flunkende ny regjering .I skrivende stund vet vi ennå ikke hvem de menneskene er,…

Snikende Ullteppe

Lover og forordninger som vi alle er underlagt, er skrevet i et spesielt språk og må være det. Det er juristenes språk. Embetsmenn i departementet var i utgangspunktet for det meste jurister. De har sitt eget særpregede språk som skal brukes til ganske spesielle formål, nemlig å forklare den gemene hop hva som kan og…

Den klasseløse skolen

Denne artikkelen sto som kronikk i Dagbladet onsdag 25. oktober 2000: Hvorfor nivådeling i matematikkundervisningen når problemet stikker dypere? spør pedagog Mosse Jørgensen i denne kronikken, som kommenterer matematikklærer Birger Paulsens kronikk 11.10. Mosse Jørgensen, som i sin tid var med å starte Forsøksgymnaset og nå leder organisasjonen Forum Ny Skole, argumenterer for at klasseskillet…

Enhetsskolen er død – Leve Fellesskapsskolen!

Kronikk i Aftenposten 25.10.2000. Skal ordet fellesskapsskolen, lansert av undervisningsminister Trond Giske, få innhold og mening og føre forbi den gamle enhetsskolen? Eller forblir det et politisk honnørord? Det finnes private skoler rundt om i verden som bør studeres av norske politikere, dersom de ønsker å endre skolen i Norge slik at den kan kalles…

Enhetsskolen – vårt arvegull

Her kommer en artikkel som sto i Dagavisen fredag 22. februar. Jeg har hatt liknende artikler i Dagbladet, Vårt Land. Hittil er det ikke kommet svar eller innvendinger noen steder. Jeg regner da med at verden tier og samtykker i våre planer. Vi var i Tyskland nylig. Der oppdaget vi at de fremdeles har et…

Enhetsskolen Leve

Dette innlegget sto i Vårt Land 15. mai 2002: ENHETSSKOLEN LEVE! «Vi trenger offentlige friskoler som kan knyttes til universitetene.» Organisasjonen Forum Ny skole gleder seg over lykkeønskninger i Vårt Land med arbeidet for å fornye grunnskolen… – den 29. april fra historieprofessor Knut Kjeldstadli som mener vår organisasjon kan være med på å hindre…

Penger er så visst ikke alt

Det kan mange ganger høres ut som om penger i seg selv kan løse skolens problemer. Det kan de selvsagt ikke. Men i en valgkamp er det hard valuta som teller, og det parti som lover mest til skolen, kan lett framstå som skoledebattens vinner. Dette sier Gunnar Breivik, professor ved Norges Idrettshøyskole i Vårt…